Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Yurtdışından getirilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranları ve kriterleri


Merhabalar,
İstediğniz bilgiyi vermeden önce bir ufak hatırlatmada bulunmak ihtiyacı duydum
Öncelikle şunda bir anlaşmak lazım Yurt dışından ithal edilmek istenen araç olsun veya başka eşyalar olsun sadece gümrük vergileri ödenmek suretiyle ithal edilebilecek olduğu zannediliyor sakın bu yanlışa düşmeyiniz.
Kanunlar ve mevzuatlar gereği GTİP cetvelinde eşya cinslerine göre değişik birçok istenilen ve alınması zorunlu olan belgeler hiç hesaba katılmadan sadece vergileri ödenerek herşey getirilebilinir sanılıyor malesefki öyle birşey yok arkadaşlar keşke bu kadar basit olsa
Diğer alınması zorunlu olan istenebilecek belgeler asıl sizi yoracak ve zora sokacak işlerdir. Bu sebeple öncelikle getirmek istediğiniz eşya ile ilgili nelerin zorunlu olarak istendiğini sorunuz ve sonrasında vergileri hesaplayınız böylesi daha sağlıklı olacaktır.

kolay gelsin


Türkiye’de yerleşik vergi numarasına sahip Tüm kişi ve firmalar araç ithal edebilirler. Bu konuda ithal edilmesi düşünülen aracın Türkiye de Distribütörlerinin bulunması otonun  ithalat edilmesine engel değildir. Ancak aracın Mutlak surette kullanılmamış ve yeni olması zorunludur. Kullanılmamış ve yeniden kasıt aracın  ithal edileceği tarihte içinde bulunulan yılın aracı olması ve Trafiğe herhangi bir sebeple kayıt ettirilmemiş olması anlamını taşımaktadır.

GTİP cetvelinde ismen kullanılmış olarak geçen tarifelerdeki araçların  ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabidir. Bununla birlikte, tespit edilen tarife ismen kullanılmış olarak yer almakta olup, GTİP numarası belirtilenlerin dışında kalan diğer tüm eşyaların kullanılmış olanları da yine Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabidir.

ARAC İTHALİNDE İSTENEN BELGELER
Fatura ( Marka ,model ,şase, motor no vs bilgileri içermesi zorunludur )
Sanayi Bakanlığı Garanti belgesi ve Uygunluk belgeleri ( Tip onay , Karayolları uygunluk )
Döviz Transfer belgesi ( Şayet bu belge yok ise KKDF ödenmek zorunluluğu doğar )
Vergi Kimlik Kartı ( Aracı ithal eden şahıs ise )
İmza Sirküleri

ÖDENECEK VERGİLER
ÖTV…………Özel tüketim vergisi
KDV ……….. Katma değer vergisi
GV …………. Gümrük Vergisi ( Şayet Araç Avrupa’dan ithal ediliyorsa ve EUR 1 / ATR belgesi varsa gümrük vergisinden muaftır. Araç Avrupa’dan ithal edilse bile  EUR 1 / ATR belgesi yoksa Gümrük Vergisi ödenme zorunluluğu doğar.

Araç vergileri İhracatçı ülkeden üstünde ekstra aksesuarları da belirtilmiş fatura kıymeti üstünden tahsil edilir.Kasıtlı olarak  Türkiye’ye ithal edilen araç bedellerinden çok aşağı fiyatlarla gümrüğü yanıltmak amacı ile düşük fatura ile beyan verilmesi halinde Gümrük idarelerinin Kıymet araştırma yöntemlerini uygulama hakkı vardır. (Üretici firmadan yada TR deki distribütöründen alınan fiyat listeleri üzerinden vergilendirme yapılır.)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( ÖTV )
ÖTV  Aracın CIF değeri üstünden hesaplanır.
  Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler % 37
  Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler % 60
  Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler % 84

KATMA DEĞER VERGİSİ  (KDV ) :
CIF Değer + ÖTV + Diğer Masraflar ( Gümrük Vergisi, Fon, Ardiye vs.) Toplamının  % 18’i oranında KDV tahsil edilir.
GÜMRÜK VERGİSİ ( GV )
Gümrük Vergisi ( Araç Avrupa dan ithal ediliyorsa ve EUR 1 / ATR belgesi varsa gümrük vergisinden muaftır. Araç Avrupa dan ithal edilse bile  EUR 1 / ATR belgesi yoksa Gümrük Vergisi ödeme zorunluluğu mevcuttur.
Gümrük Vergisi  Aracın CIF değeri üstünden hesaplanır.
Avrupa dan İthal ve EUR 1 / ATR Belgesi Mevcut ise……    MUAF
Avrupa dan İthal ve EUR 1 / ATR Belgesi Mevcut değilse ……    %10
Diğer Ülkelerden…...%10
GYÜ …….% 6,5

GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER ÖRNEK HESAPLAMASI
Türkiye  teslim CİF kıymeti tüm aksesuarlar dahil  40.000.- EUR  olan ve motor hacmi 2000 cc’yi geçen TEMSİLİ BİR ARAÇ İÇİN ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması ( Aracın EUR1 / ATR belgesi mevcut olduğu varsayılarak araçta Gümrük Vergisi söz konusu olmadan örnek hesaplama )
FOB KIYMET……..37.500.- EUR
CIF KIYMET……….40.000.-- EUR
ÖTV  =  CIF Bedel  X  ÖTV Oranı
40.000.- EUR  X  ÖTV Oranı % 84  =  33600.- EUR  ÖTV
KDV  = (CIF Bedeli + ÖTV ) X  KDV Oranı
( 40.000.- EUR  +  33.600.- EUR )  X  % 18 KDV Oranı
( 73.600.- EUR )  X  % 18   =  13.248,- EUR  KDV
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI  =  ÖTV+KDV
33.600.- EUR ÖTV  +  13.248.- EUR  KDV  =  46.848.- EUR TOPLAM VERGİ
Örnek araç hesabı Avrupa dan ithal edilmek ve EUR 1 / ATR dolaşım belgesi var sayımı ile GV siz örneklenmiştir. Şayet Arac Avrupa harici  ülkelerden ithal edilirse Gümrük vergisi de KDV Matrahına girer ve ayrıcada tahsil edilir.
Yukarıda araç fiyatı örneklendirilmiş bir değerdir. Ne böyle bir araç nede böyle bir FOB / CİF  kıymet değeri vardır. HESAPLAMA TAMAMEN ÖRNEKTİR.