Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
*Onaylanmış statü belgesi geçerlilik süresi - yenilenmesi (ACİL)
Arkadaşlar merhabalar,
Gümrükçe onaylanmış kişi Asınıfı statü belgemizin süresi 09.02.2009 tarhinde doluyor bu belgenin yenilenmesi için başvurumu 28.01.2009 tarihinde yaptım.Fakat dosya hala Ankara'ya gönderilemedi.
Bu başvurumla sürem durdurulmuşmudur. Eğer hala sürem işliyorsa nasıl bir yol izlemeliyim.Bilgisi olan veya aynı durumu yaşamış arkadaşlar varsa tecrübesini paylaşmasını rica ediyorum.
Ayrıca araştırmalarım sonucunda;aşağıda konu ile ilgili tebliğde belirtilen 14. maddenin 3. fıkrasında belirtilen durumdan yararlanıp yaralanamayacağımız konusunda görüşü olan varmı???
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.


Tebliğ


Gümrük Müsteşarlığından:23.08.2007 * 26622

Gümrük Genel Tebliği

(Basitleştirilmiş Usul)

(Seri No: 1)III- Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin Geçerlilik Süresi, Yenilenmesi ve DeğiştirilmesiOnaylanmış Kişi Statü Belgesinin Geçerlilik Süresi ve YenilenmesiMADDE 14- (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

(2) Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin yenilenebilmesi için, Belgenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden en erken 4 (dört) ay, en geç 3 (üç) ay öncesine kadar kayıtlı bulunulan ticaret sicil müdürlüğüne en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne Onaylanmış Kişi Statü Belgesi aslı ve 6 ila 9 uncu maddeler uyarınca aranan tüm belgelerle birlikte başvurulur.

(3) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi geçerlilik süre sonundan en geç 3 (üç) ay öncesine kadar aranan tüm belgelerle birlikte başvuruda bulunulmuş olması koşuluyla, ilgili kişi adına Onaylanmış Kişi Statü Belgesi düzenlenememesi durumunda, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçerlilik süresi sona eren Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresini en fazla 3 (üç) aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) 17 nci maddenin (1) inci fıkrası uyarınca Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin sınıfında değişiklik yapılması durumunda, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yeniden düzenlenecek Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin geçerlilik süresini en fazla 3 (üç) aya kadar kısaltmaya yetkilidir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey