Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: İTHALAT KAYIT
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.46-1477-5
Konu:

31.01.2005 / 00023
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alman 31 01.2005 tarih ve ÖB: 311 kayıt sayılı yassının bir fotokopisi ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sayı :B.O2.1.DTM.0.03.05.01/
Konu :

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞIMA
(Gümrükler Genci Müdürlüğü)

Bilindiği üzere. 31/12/2004 tarihli ve 25687 3.mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat: 2004/23 sayılı "Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ" ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bazı tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında 31/1/2005 tarihi itibariyle İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genci Sekreterliği (İTKİB) tarafından düzenlenecek "Kayıt Belgesi"nin gümrük idarelerince aranması gerekmektedir.
Ancak, söz konusu belge uygulaması serbest dolaşıma giriş rejiminde tatbik, edilmesi gerektiğinden, dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinin "Kayıt Belgesi”nden muaf tutulması icap etmektedir.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ