Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE PRATİK BİLGİLER
SMMM MEHMET KUZU

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE PRATİK BİLGİLER

- İhracat bedelleri; ihracat tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek, Bankalara veya Özel Finans Kurumlarına Türk Parası ise tevsiki, yabancı para ise satılması zorunludur.
- İhracat bedelinin % 70’i 90 gün içinde yurda getirilerek Bankalarda veya Özel Finans Kurumlarında satılması halinde, kalan % 30’a tekabül eden kısım üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf hakkına sahiptir.
- Yabancı Paralı Alınan Çekler; alındığında, işlem günkü T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz alış kuru ile Türk Lirasına çevrilerek 101-Alınan Çekler Hesabına kaydedilir.
- Yabancı Paralı Alınan Alacak Senedi; alış tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Döviz Alış kuru ile değerlenerek, Türk Lirası karşılığındaki değerine; 121- Alacak senetleri Hesabına borç kaydedilir.
- Yurt dışı alıcılardan alınan sipariş avansları yabancı para cinsinden geldiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya bankanın alış kuru ile 340-Alınan Sipariş avansları hesabına alacak kaydedilir.
- Döviz Alım Bordrosu (DAB) Masrafları ; 780-Finansman Giderleri hesabında izlenir.
- Cari Dönemdeki Olumlu Kur Farkları; 601- Yurtdışı satışlar Hesabında izlenir.
- Cari Dönemdeki Olumsuz Kur Farkları ise; 612- Diğer İndirimler (-) hesabında takip edilir.
- Önceki dönemlere ait Olumlu Kur Farkları; 646- Kambiyo Karları Hesabında takip edilir.
- Önceki dönemlere ait Olumsuz Kur Farkları ise; 656-Kambiyo Zararları Hesabında takip edilir.
- İhracatta Gümrük Komisyoncularına ödenen giderler; 760-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabında izlenir.
- İthalatta ise; Gümrük Komisyoncularına ödenen giderler; 159-Verilen Sipariş Avansları Hesabında izlenir.
- İhracatçılar Döviz olarak elde ettikleri hasılatın % 0,5’ini Götürü Gider olarak düşebilirler. (G.V.K. 40. Md. 1 fıkrasına 4108 sayılı kanunla eklenen parantez içi hüküm)
- İhraç Kaydıyla satış yapanlar Götürü Gider uygulamasından faydalanamazlar.
- İhraç edilen malların geri gelmesi durumunda; İhraç ile ilgili sağlanan menfaatlerin iade edilmesi gerekir.
- Mükellefler; ilgili dönemdeki ihracat bedellerinin % 18’inden fazla tutarda K.D.V. İadesi talebinde bulunamazlar.
- Hem İhracat hem de yurt içi satış yapılıyorsa; ihraç edilen malla ilgili yüklenilen K.D.V.’nin tamamı iadeye konu olacak. Genel Giderlere ait K.D.V.’de yurt dışı satışın yurt içi satışa olan oranına göre ayrıca iade talep edilebilecektir.
- İhraç Kayıtlı satışlar, teslim alan dışında başka firma tarafından ihraç dildiğinde, tecil-terkin uygulanmaz. İhraç kaydıyla teslimden dolayı K.D.V. İade talebi geçersiz olur.
İHRAÇ KAYITLI SATIŞA AİT YEVMİYE KAYDI
_________________________________/__________________________________
120- ALICILAR HESABI XXXX

192- DİĞER K.D.V. HESABI XXXX

600- YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI
391- HESAPLANAN K.D.V. HESABI
________________________________/________________________________________
391- HESAPLANAN K.D.V. HESABI
392- DİĞER K.D.V. HESABI
_______________________________/_________________________________________

TERKİN KAYDI
______________________________/__________________________________________

392- DİĞER HESAPLANAN K.D.V. HESABI

192- DİĞER K.D.V. HESABI

_____________________________/___________________________________________

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey