Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
RE: 2. El İş makinası İhracatı


Merhaba!

Sondaj makinesi Kabyon üzerine takılı olduğu için özel tertibatlı taşıt araçlarına girmektedir.

Gümrük İstatistik Tarife Pozisyonu
8705.20.00.00.00

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):
- Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler
dur.

Bu eşyanın ihracı eşyanın yabancı menşeli olması nedeniyle ithali yapılan eşyanın ihracı şeklinde yapılacaktır.

Karşı ülkedeki alıcı bu eşya ile ilgili ATR, belgesi isterse ithal beyannamesi,Gümrük Vezne Makbuzu gibi belgeler ispat belgesi olarak atr onayı sırasında sanayi odasınca aranacaktır.

Bu eşya yurtiçi alım ise muhasebe stok veya envanter kayıtları yeterli olacaktır.

Gümrük idaresi ithal beyannamesini aramamaktadır.

Daha önce İhracat yapmadıysanız ilgili ihracatçılar birliğine üye olup bir gümrük müşavirine vekaletname vererek işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Gümrük idaresine de firmanız ile ilgili bir defaya mahsus evraklar verilecektir.Saygılarımla;