Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİR RAPORLARI
Merhaba!

İlave bilgi!

yetkilendirilmiş müşavirlerin iştigal alanları ile ilgili yapacakları tespit konuları aşağıda verilmiştir.

Tespit Konusu Tespit Kodu
Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit AN1
Genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit AN2
Genel ve özel antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit AN3
Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit AN4
Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti AN5
Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti AN6
Genel ve özel antrepoların stok kayıtlarının tespiti AN7
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti GC1
Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti NK1
Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri
kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit DR1
Onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz firmalarca düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti AT1
Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'nden ihraç edildiğinin tespiti GC2
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit GK1
A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti AT2
EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının Dönemsel Kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti EU1
Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti EU2

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey