Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİR RAPORLARI

Arkadaşlar burası önemli
herkese tşk.ler ve elinde ek kaynak veya bilgisi olan varsa bildirsin lütfen konu çok taze.
ısrarla soruyorum ama ,tebliğleri tekrar okudum bakarmısınız sizde,

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 60)


g) Onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz onaylanmış kişi statü belgesine sahip firmalarca düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.
h) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespit edilmesi.
ı) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit yapılması.
i) İhracata konu eşyanın serbest dolaşımda bulunduğunu gösteren A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.
j) İhracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 dolaşım sertifikalarının şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.

60 serili tebliğde
g bendınde onaylanmış kişi statüsündeki atr ler ile

i bendinde tekrar atr demiş ve farklı cümleler var ( buradaki atr normal yolla yapılanlar kastediliyor )

(10) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığının tespiti halinde, Gümrük Müsteşarlığınca bir denetim elemanı marifetiyle yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelemeye alınır.

bu maddede ise zorunlu olmadığı ve denetlenebilieceği var.

ayrıca ;
1 seri nolu tebliğ de
ek 2 tesbit konularında at1 ve at 2 anlamları var

1 ve 2 den kasıt A.tr 1 belgesi olamaz çünkü A.tr1 ve A.tr 3 diye belgeler var sadece bildiğim
( A.tr3 üçgen trafikde veya benzeri durumlarda kullanılıyordu sanırım )
ve asgari fiyat göstergelerinde de fiyatları aynı bu tesbit lerin adet başına ücreti.

Onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz firmalarca düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti ( AT1 )

A.TR dolaşım belgelerinin dönemsel kontrolü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespiti ( AT2)

a.tr konusu böyle iken;
ayrıca DR1 kodlu dahilde işleme izinlerinde süre uzatımları 5.000 tl den rapor başına 1.000 tl ye düşmüş ama bu fiyat hala fahiş
bu süre uzatımı için gümrüğe gidince git ygm ye diyecekler fakat ( benim müşterilerim var)
3 tane etiket ,5 tane düğme geçici çeken tekstilci toplasan 500 eur ,1000 eur kıymetli işlerde
bu rapor fiyatı fahiş kalıyor süre uzatımı talebinde ;hiç küçük işletmeleri ,işlemleri düşünmüyorlarmı bunlar

en komik durum da bu tebliğin amacında e.g.r olması ( ekonomik etkili gümrük rejimleri )
gerçekten öyle )

saygılar sunar ,ilgilerinizi beklerim arkadaşlar.