Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİR RAPORLARI

22 Şubat 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27149
Gümrük Müsteşarlığından:
60 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) VE
1 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (YETKİLENDİRİLMİŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ) DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 2 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bendleri eklenmiştir:
“k) Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti.
l) Gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit yapılması.”
MADDE 3 – 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki fıkralar sırasıyla eklenmiştir:
“(6) Dahilde işleme iznine konu ithal eşyasının kıymetinin 10.000 Euro’yu aşmaması durumunda, söz konusu izinler için yapılacak ek süre taleplerinde, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.
(7) AB üyesi ülkeler ve/veya aramızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkelere bir yıl içinde yaptıkları ihracatın kıymeti 200.000 ABD Dolarını geçmeyen, ihracat kıymeti 200.000 ABD Dolarının üstünde olsa bile bu ihracatı 5 adet beyannameden daha az beyanname kullanarak gerçekleştiren firmaların bu ihracatlar için düzenledikleri A.TR dolaşım belgeleri, EUR. 1/EUR.MED dolaşım sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları için Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bendleri kapsamında dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılmasına gerek yoktur.”


bu tebliğ ile bir kısım maddeler değişti. A.tr ve Eur 1 lerle ilgili 200.000 usd gibi sınır getirildi .
fakat hala cezai durumdan ,yaptırımdan bahsedilmiyor.zorunluymuş havası veriliyor.

bizi mi dinliyorlar ne ?

ben bir müşterim kanalıyla başmüdürlüğe soru dilekçesi vereceğim .ondan emsalle duruma bakacağım.

netleşince buraya koyarım.