Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
  #2 (permalink)
RE: Türkmenistandan Şeker

İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ ve 18.09.2003 /23799 yazı gereğince, ithalat işlemleri sadece aşağıdaki Gümrüklerden yapılabilir. Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenlerin (YGSKGTE) ithalatı da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Gıda maddeleri; Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere, içkiler ve çikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı ve tam işlenmiş her türlü maddeyi, şeklinde tanımlanmıştır. (İlgili Tebliğ Md.4)
Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt, Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri.

Serbest Dolaşıma Giriş, Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya iletilir (Md.4). Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca onaylanan Kontrol Belgesinin ibrazı gerekmektedir (Md.5). (Standardizasyon 2009/5 Tebliğ Ek–6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar))
Söz konusu ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.10/1) Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.
30.01.2009 / 1692 yazıda; Tebliğin 10. maddesi kapsamında olanlar için Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısı aranmaması (menfi) gerektiği, belirtilmiştir.

KDV %8
Gümrük Vergisi % 135
Kolay gelsin! customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax