Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: çin den porselen tabak


6911.90.00.00.19 Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası:- Diğerleri- -Diğerleri
Gümrük vergisi%12 kdv %18 dir. Cif kıymeti 3000 usd/ton fiyatından düşükse ek beyan yapılarak vergiler bu fiyattan ödenecektir.

27.01.2006 / 1907 yazıda; belirtilen eşyanın herhangi bir ÜLKE AYRIMI YAPILMAKSIZIN serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Ankara TIR, İzmir TIR ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılabileceği,

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2004-02 gereğince; adları belirtilen maddelerden yalnız karşısında gösterilen 3000usd/ton CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatı ileriye yönelik gözetime tabidir. Gözetim belgesi gümrük yükümlülüğünün doğması aşamasında gümrük idarelerince aranır yada ek beyan yapılarak kıymete eklenir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği 2008-06 gereğince; ÇİN menşeli olanların ithalatı GÖZETİM BELGESİne tabidir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Brüt 10 (on) kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır. MENŞE ŞAHADETNAMESİ ibrazı ZORUNLUDUR.
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.) 2- İthal edilecek eşyaya ait, Çin Seramik Sanayi Odası (China Ceramic Industrial Association ) veya Chaozhou Seramik Odası (Chaozhou Ceramic Association) tarafından onaylanmış ticari faturanın aslı veya noter tasdikli sureti. (Ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve kilogram bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir ve ithalatçıya iletilir Avrupa birliği menşeli olmayan ürünler için, yurtdışı yetkili sağlık kuruluşunca onaylı sağlık belgesi, üretici tarafından antretli kağıdına içerik belgesi gerekir. Sağlık belgesinde kap kg yoksa ürün üzerinde lot numarasına gerek yok.