Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: btb başvuruları hk.


Merhaba Arkadaşım,67 adet bağlayıcı senin için çok maliyetli olur.

BÖLÜM 2

Tarife Bilgisi Hakkında Genel Açıklamalar

MADDE 4 – (1) Tarife bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen tarife sınıflandırma görüşüdür.

MADDE 5 – (1) Tasarlanan bir ithalat veya ihracat işlemine dayanmayan tarife bilgi talepleri normal çalışma saatleri dışında karşılanır ve cari gümrük işlemlerinin aksatılmamasına özen gösterilir. Tarife bilgisinin verilmesinde fazla mesai ile fiilen görevli personel sayısı da göz önünde bulundurularak 3 saate tekabül eden ithalat gümrük işlemlerine uygulanan fazla mesai ücreti kadar tutar (eşyanın kimyevi tahlilinin gerekmesi halinde belirtilen fazla mesai ücreti, gümrük laboratuarında fiilen fazla mesai ile görevli personel için ayrıca hesaplanır) ile eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

(2) Bilgi talebi konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 195 inci maddesinin hükümlerine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmi kuruluş laboratuarlarında yapılır.

(3) Tahlil ücretleri, duruma göre, tahlilin yapılacağı gümrük laboratuarlarının bağlı olduğu ilgili gümrük saymanlık müdürlüğü veya gümrük laboratuarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi kurumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır.

(4) Fazla mesai ücreti ve/veya tahlil ücretinin yatırılmaması halinde bilgi talebinden vazgeçilmiş sayılır.MADDE 10 – (1) Bilgi talebi başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

a) Kişinin adı, adresi ve vergi numarası

b) Temsil yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve adresi

c) Eşyanın gümrük yetkilileri tarafından teşhisini ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılacağı tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için eşyanın mümkün olduğunca ayrıntılı tanımı, eşyanın tam bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci, eşyanın parçaları dahil kıymeti ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntılar

ç) Sınıflandırılacak eşyanın adına tarife bilgi talebinde bulunulan kişi tarafından daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi

d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri)

e) Eşyanın hangi mevzuat kapsamında tarife tespitine ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama

f) Eşyaya ait varsa fatura (alım-satım-proforma fatura), yoksa fatura bilgileri (ticari isim, kıymet vs.)

g) Başvuru sahibinin Gümrük Kanununun 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine sahip olduğuna dair belge.

Senin 67 ürün için başvuracağın düşünülürse CD ortamında vermen mantıklı ve bu şekilde kabul ediyorlar


Metehan KÖYMEN