Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: patates tohumu

G.T.İ.P. : 0701.10.00.00.00
Açıklama : - Tohumluk
Birim : -
Vergi : Hırvatistan GV:19.3
Tunus GV:19.3
Fas GV:19.3
Batı Şeria ve Gazze Şeridi GV:19.3
Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri GV:19.3
Suriye GV:19.3
Mısır GV:19.3
Kosova GV:19.3
Arnavutluk GV:19.3
Gürcistan GV:19.3
Avrupa Topluluğu GV:19.3
Az Gelişmiş Ülkeler GV:19.3
Bosna Hersek GV:0
Diğer Ülkeler GV:19.3
EFTA GV:19.3
Gelişme Yolunda Ülkeler GV:19.3
İsrail GV:19.3
Makedonya GV:19.3
OTV:0
KDV:1
KDV:18
EMY:0

Mevzuat : Dış Ticaret Standardizasyonu DTM İth. Stan. Kon.B. (2009/2)

Standart: (Ek 1) (Yalnizca karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler) TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama KurallarıDış Ticaret Standardizasyonu (2009/5)

Ek-3 :Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri ve Kesme ÇiçekDış Ticaret Standardizasyonu (2009/5)

Ek-6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)AB Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanı (14.01.2007 - 26403 R.G.)

Tablo 2 Tarife Kontenjanı Dönemi: 01.01.2007-31.12.2007 Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı: 500 Tonİsrail STA'nda 'Menşe Kuralı' var.(18.7.97 Mük. RG)

AT için 'Menşe Kuralı' var.(17.5.98 RG- Menşe Yönetmeliği)

Tarım Bakanlığınca muafiyet tanınacak tohumluk(93/4190)

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.06.2007-26562 tarih ve sayılı RG)

Ambalaj ürünlerinin geri dönüşümlü olması mecburi bulunmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm işaretini taşımaları mecburidir. Alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır. KDVC Tamamlayıcı bilgisi var.

I Sayılı Liste kapsamı eşya ihracatında Menşe Kuralı var. (EUR1 Belgesi Düzenlenecek)

Standardı İhracatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler (Teknik Düzenleme) (13.02.2008-26786 RG)

Standart: (Ek 1) (Yalnizca karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler) TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları2008/1 sayılı Tohumluk İthalatı Genelgesi kapsamında "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, gümrük vergisi tüm ülkelere % 1 (Bosna Hersek hariç) uygulanır.(23.02.2008-26796 RG)

2008/1 sayılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde uygulanır. Söz konusu "ithal ön izin yazısı"nın ibraz edilmemesi halinde ise, 18/12/2007 tarihli ve 2007/13006 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın I sayılı listesinde belirtilen gümrük vergisi oranları uygulanır."