Gümrük Forum

Gümrük Forum (https://www.gumrukforum.com/)
-   Bedelsiz İthalat Kapsamında Türkiye'ye Otomobil İthalatı (https://www.gumrukforum.com/bedelsiz-ithalat-kapsaminda-turkiyeye-otomobil-ithalati/)
-   -   Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu (https://www.gumrukforum.com/bedelsiz-ithalat-kapsaminda-turkiyeye-otomobil-ithalati/376-bedelsiz-ithalatta-cif-degerleri-ve-3-yas-konusu.html)

FatihK 05-02-2008 07:40

Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu
 
Iyi gunler.
Ben yakinda Amerika'dan kesin donus yapacagim ve bedelsiz ithalat konusunda yazilanlari okumama (gumruk.gov.tr ve e-konsolosluk) ragmen bazi belirsizlikler konusunda sorularim olacak; yardim edebilirseniz cok sevinirim.

1. Bir arabanin yaninda, bir de motorsiklet getirmem mumkun mu? Bu durumda "bedelsiz ithalat" hakkindan iki tasit icin de yararlanabiliyormuyum?

2. "Ithal edilebilecek tasitlarda yas siniri bulunmaktadir. Buna göre, bedelsiz tasit ithalatindan yararlanan kisiler tarafindan ithal edilecek tasitlarin, adlarina trafige kaydedildigi yil itibariyla (kayit ve model yili dahil) üç yasindan eski olmamasi gerekmektedir. (Örnegin, 2000 yilinda adlarina trafige kaydedilecek tasitlarin, 1998 modelden eski olmamasi gerekir.) Miras yoluyla ithal edilecek tasitlarda ise yas sinirlamasi bulunmamaktadir."

Yukardaki paragraf e-konsolosluk'tan alinti. Burdaki sorunum ornekteki 2000 ve 98 yillari ile. Bir yandan 3 yas denmesine ragmen ornek 2 yas gibi. Arabanin yasi derken model yili degilde fabrika cikisi tarihine falan mi bakiliyor? Ben simdi bu sene icerisinde 2005 model bir araba getirmenin hesabini yaparken, 2006'dan eski olmamasi mi gerekiyor? Ben bugun bir araba alsam ve 6 ay sonra kesin donusumu yapsam, bedelsiz ithalat mevzuatina gore arabanin modeli en eski ne olabilir, 2005 mi 2006 mi? 3 yas nasil hesaplaniyor?

3. Arabalarin CIF degerleri listesine nasil ulasabilirim? Turkiye'de satilan bir arabanin CIF degeri, Turkiye yetkili saticisinin belirledigi ""tavsiye edilen ÖTV ve KDV hariç perakende satis fiyati" degildir umarim. Cunku bu durumda ayni arabanin Amerika'daki satis fiyatinin cok ustunde bir rakam ortaya cikiyor.

Bu forumu sundugunuz icin cok tesekkurler. Bu sorularin yanitlari olmadan malesef araba getirme konusunda duzgun bir hesap yapmak mumkun degil. Simdiden zamaniniz ve cevabiniz icin tesekkurler.

Esen kalin.
-fatih

asiyan 05-02-2008 21:57

RE: Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu
 
Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan Otomobillerin yurda ithalidir. Bu ithalatta bedelsiz vergi ödenmeyecek anlamını taşımaz. Mutlak surette ödenmesi gereken bazı vergiler vardır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince peşin olarak tahsil edilir. Genelde karıştırılan bir konu olan bu konu tekrar etmekte fayda görüyoruz “Türkiye ye Kesin dönüşte Bedelsiz ithalat ile yapılan arac ithalatlarında gümrük vergisi olmamasına rağmen belli vergiler vardır ancak yurt dışına araç bedeli ödemesi yapılması zorunluluğu yoktur.”

Türkiye’de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgâhlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler ve Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz), İkametgâhlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dâhil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları bedelsiz ithalat kapsamında ithal edebilirler. Evlilik nedeniyle ikametgâhlarını Türkiye’ye nakledenler, Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar( pembe /mavi kartta sahip olsa dahi ) arac ithal edemez.

Aynı zamanda Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakledenler kişiler Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.

· İkametgâhın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi demektir.

Veraset yoluyla ithalat

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri ancak dieğr vergiler ödenir.

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır.

Bedelsiz Otomobil Hakkında Önemli Bilgi

Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.Bu sebeble bu işin Ticaretine yönelik bir düşünce sahip olunmaması gerekmektedir.

Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında muafen ithali mümkün değildir.( otobüs, kamyon vs )

TÜRKİYEYE KESİN DÖNÜŞTE OTOMOBİLİN İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ GÜMRÜKLER

Bedelsiz ithalatta yetkili gümrük idareleri; Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü'dür.BAŞKA HİÇ BİR GÜMRÜK OTOMOBİLİN GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR VE YAPAMAZ. Türkiye’ye girişte şayet aracın yurt dışı plakaları kapatıldı ise ( Abmeldung )ve geçici plaka( zoll plaka ) ile Türkiye’ye giriş yapılıyorsa ilk giriş yapılan sınır gümrüklerinden Transit işlem yapılmadan Aracın Gümrük işlemlerinin yapılacağı yukarıda saymış olduğumuz Gümrüklere kadar gelemez.İlk giriş gümrüklerinde Transit işlem yapılması zorunludur.

BEDELSİZ İTHALAT MÜRACAAT SÜRELERİ NE KADARDIR?

Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşları ; ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden; kamu görevlileri , görev sürelerinin bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenler , vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; Miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ARACLARINI İTHAL işlemlerini yapmak zorundadırlar.

ARAC İTHALİNDE GÜMRÜK İDARELERİNCE İSTENEN BELGELER…

· Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),

· Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),

· İrsaliye veya taşıt giriş formu,( Gümrük verecek )

· Teslim-Tesellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.),

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde bağlı olunan Nüfus Müdürlüğünden alınıyor )

· İkamet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge (işyeri nakli dahil),

· Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri ( Brief )

· İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,( Türkiye’de noterde yaptırılacak )

· Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,

· Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilave olarak Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,

· Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesi.
BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA KESİN DÖNÜŞTE TÜRKİYEYE GETİRİLECEK OLAN OTOMOBİLLER İÇİN ÖDENECEK VERGİLER VE ORANLARI

Ödenecek Vergiler

ÖTV+ KDV dir. Oranlar aşağıda sunulmuştur.

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılıp düşülecek oranları aşağıda sunulmuştur:Aracın model yılındaki FOB fiyatı aracın Türkiye’de bulunan Distribütörü verilen fiyattır.Bu fiyat araç Gümrüğe geldikten sonra İşlem yapılan Gümrük idaresi tarafından Aracın Distribütöründen yazılı olarak istenir.Örneğin araç BMW ise Türkiye’de Borusan AŞ den yazılı olarak Gümrük tarafından talep edilir. Bu yüzden aracın yurt dışında değeri çok düşük olsa dahi vergi hesaplanmasında bu yurt dışı değeri emsal alınmaz.

Amortisman Oranları

Yaş Oran Yaş Oran

0- %100 5- %41.76

1- %80 6- %35.49

2- %68 7- %30.17

3- %57.8 8- %25.64

4- %49.13 9- %21.79

10- %20

Navlun ve Sigorta Oranları :

Otomobilin Ağırlığı
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Otolar İçin
ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Otolar İçin
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Otolar İçin

1200 kg'a kadar
150 EURO
650$
300$ + 150 EURO

1201-1600kg'a kadar
200 EURO
700$
400$ + 200 EURO

1600 kg'dan fazla
230 EURO
800$
500$ + 230 EURO


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ( ÖTV )

Aracın CIF değeri üstünden hesaplanır.

Silindir Hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için % 37

“ “ 1600 cc’yi geçen fakat 2000 cc’yi geçmeyenler için % 60

“ “ 2000 cc’yi geçenler için % 84

oranlarında tahsil edilir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV ) :

CIF Değeri ve Özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18’i oranında KDV tahsil edilir.

ÖRNEK HESAPLAMA :

Türkiye distiribitörü Mercedes AŞ vermiş olduğu fiyatı 20.000 eur 2006 model A170 model otomobil olan ve motor hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen bu araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

FOB KIYMET……..20.000.- EUR

CIF KIYMET……….20.150.- EUR

Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı

= 20.150.-x 60 = 12.090.- EUR=ÖTV

Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı

=(20.150. + 12.090.) x % 18

= 32.240. x % 18 = 5803,- EUR=KDV

GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV

= 12.090+5803=17.893.-EUR TOPLAM VERGİ

İlgili örnek araç standart donanımlı bir araç olarak örneklenmiştir. Şayet aracta ekstra Aksesuarlar var ise ( Navigasyon,televizyon, sunroof, deri koltuk vs )amortisman indirimleri yapılarak ayrıca vergiye tabidir.Yukarıda verilen örnek arac fiyatı tarafımızca örneklendirilmiş bir değerdir.Ne böyle bir arac nede böyle bir FOB kıymet değeri vardır!!!

_admin_ 05-02-2008 22:16

RE: Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu
 
Bedelsiz olarak yurda getirilecek otomobillerin vergi hesabına esas teşkil edecek kıymetinin hesaplanmasında kullanılacak değeri forumda sık sık sorulmakta.Bu konu ile ilgili olarak Gümrükle Genel Müdürlüğü'nün 2000/26 sayılı Genelgesi gayet açıktır.Söz konusu Genelgeye gümrük müsteşarlığının resmi internet sitesindn ulaşılabilir.

Söz konusu Gnelgenin 1. maddesinde;

"1- A) İthalat konusu nakil vasıtalarının kıymeti için öncelikle Müsteşarlıkça tespit edilerek yayımlanmış Genelgeler veya mevcudiyeti halinde ilgili gümrük idaresine muhatap yazılı bildirimler dikkate alınacaktır.

B) Genelgeler ile kıymeti yayımlanmamış nakil vasıtlarının ithal edilmek istenilmesi halinde; kıymeti Türkiye' deki mümessilinden sorulacaktır.

C) Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyen standart dışı aksesuarlar için öncelikle yeni modellerine ait Genelgelerdeki kıymeti esas alınacaktır.

Bu şekilde tespit edilemeyen aksesuar kıymeti için 2 nci maddenin B bendi uyarınca işlem yapılacaktır.

D) Yurtdışı edilmek veya gümrüğe terk edilmek kaydıyla sadece arzuya tabi ve sökülebilir standart dışı aksesuarların sökülmesi için yazılı müracaat halinde; taleplerin ithalatı yapacak gümrük idaresince kabulü suretiyle sökülen aksesuar kıymeti vasıtanın FOB kıymetinden düşülecektir." denilmektedir.

Söz konusu genelgelerde yer alan fiyatların bir yerde yayınlanması söz konusu değildir. Bu fiyatlar aracın yurtdışı vergisiz katalog fiyatlarıdır. Söyleki; Audi 2.0 için model yılındaki 0 km almanya vergisiz satış fiyatı esas alınır. Bu fiyatlar yurtdışı temsilcilklerimiz aracılığıyla gümrük müteşarlığının ilgili biimine ,oradan da bu konuda yetkili gümrük müdürlüklerine intikal ettirilmektedir.

İlgili gümrük müdürlüklerine başvurup fiyatlar konusunda bilgi edinmeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca amortismana esas alınacak model yılı hesabında içinde bulunulan yıl 0 sayılarak geriye doğru gidilecektir. Örneğin 2007 model bir araç için 2008 yılında ithal edilmesi halinde 1 yıllık amortisman düşülecektir.

Son olarak,ithal edilmek istenen aracın model yılı değerini satıcı firmalardan öğrenmek çok zor olmayacaktır. Bu sayede aşiyan üyemizin mesajındaki hesaplama metodunu kullanarak yaklaşık ne kadar vergi ödeyeceğinizi tespit edebilirsiniz.

Kolay gelsin

FatihK 05-02-2008 23:18

RE: Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu
 
Sevgili Asiyan,
Bu yaziyi ve benzerlerini okudum ve okudugumu da post'umda belirttim. Problem, benim yukardaki sorularimin hic birine cevap vermiyor olmasi!
Sorularima bir daha gozatabilirseniz sevinirim.
Tesekkurler.
-fatih

FatihK 05-02-2008 23:57

RE: Bedelsiz ithalatta CIF degerleri ve 3 yas konusu
 
Sevgili Admin,
Sizinle galiba es zamanli post ettim bir oncekini; tesekkurler cevaplariniz icin. Dediginiz gibi yetkili bir gumruk biriminden bu CIF fiyatini ogrenmeye calisacagim.

Asagidaki linkteki resimde ornek bir arabanin ABD, TR ve DEU fiyat karsilastirmasini yaptim yetkili satici web sayfalarindan. Goreceginiz gibi aradaki fiyat farklari cok buyuk. her ne kadar arabanin yasina gore bu fiyat dusse ve OTV ve KDV o fiyattan hesaplansa da, baz alinacak orjinal fiyat bu ve vergiler de ona gore oynayacak.
http://screencast.com/t/EkOAq8lQc6

Bir de ilk soruma cevap verebilirseniz cok sevinirim. Kesin donuste 2 tasit (bir araba ve bir motorsiklet) getirildigi takdirde, bedelsiz ithalat ikisi icin de gecerli oluyor mu?

Ilginize cok tesekkurler.

-Fatih


Şu Anki Saat: 20:00

Powered by vBulletin® Version 3.X.X
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0
© Copyright 2006-2017 www.gumrukforum.com


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144