Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Aynı üründen getirdim diye ürünümü teslim alamıyorum.1 ay içinde kendime 6 adet RC ile uçan helikopter aldım. Hepsi farklı marka aynı ürün değil. Bundan sonra benim adıma gelen hiçbir ürünü gümrükten teslim alamıyorum. Vergilerini ödeyerek almak istesem de alamıyorum. Gümrükte ki yetkili kişi senin adına bundan önce 6 adet ürün gümrükte kaldıgı için(bu ürünlerin bedellerini ödedim) bundan sonra getiremezsin diyor.

Şimdi 2 tane ürünüm tekrar iade edilecek. İade edilmeden bedelli olarak alma imkanım yokturmu?

Not: Kendim firma değilim. Sadece normal bir vatandışım. Yardım ederseniz sevinirim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Aynı üründen getirdim diye ürünümü teslim alamıyorum.

Merhabalar.

Gümrük idareleri aynı kişilerin farklı zamanlarda eşya getirdiklerini vergi ve vatandaşlık numaralarından tespit edebilmektedirler.Gümrük idaresi  bahsini ettiğiniz eşyanın şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olmadığını,ticari miktar ve mahiyette olduğunu,daha önce de aynı kişi tarafından bu kapsamda eşya getirildiği, bu işin süreklilik arz edecek bir hale getirilerek ticarete dönüştürüldüğü,satışa konu edilebildiği durumlarının tespiti halinde eşyanın tekrar girişine müsade edilmeyerek  engelleme yetkilerini kullanabilmektedirler.
Standart RE: Aynı üründen getirdim diye ürünümü teslim alamıyorum.

Kardeş belki ben koleksiyon yapıyorum bunu belgelendirmek için ne yapmak lazım getirdiğim bütün ürünlerle gümrüğemi baş vurmam lazım
Standart RE: Aynı üründen getirdim diye ürünümü teslim alamıyorum.Cevaplarınız için teşekkürler. Son olarak birşey sormak istiyorum. Normalde bir ürün y.dışından geldiğinde gümrüğe takılınca istanbul gümrük yazıyor. Sormak istediğim soru istanbul da gümrüğe ürün takılmadığı halde Malatya gümrüğe takılma gibi bir durum söz konusu olabilirmi?

İkinci sorum aldığım ürünlerin hiçbir zaman gümrüğe takılmasa yinede sürekli adıma birşey geliyor diye sorun olabilirmi?

Teşekkürler...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Aynı üründen getirdim diye ürünümü teslim alamıyorum.

Zaman Zaman gümrük idareleri arasında yorumdan kaynaklanan farklı uygulamalar olabilmektedir.Ancak konunuzla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün aşağıdaki talimat yazısı sizin fikir edinmenizi sağlayabilir.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAYI        : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/4973
KONU      :


15.03.2004 / 07037
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ: 12.09.2003 tarihli ve 54592 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle 28.08.2001 tarihli ve 22675 sayılı yazımız çerçevesinde potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerin Garanti Belgesi ibraz edilmeden vergileri ödenmek suretiyle ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus eşya ithalatı taleplerinin yoğunluk kazandığı, aynı gerçek kişilerin farklı zamanlarda farklı cins ve miktarlarda eşya ithal ettiklerinin tespit edildiği, bu kapsamda ithali gerçekleştirilen eşyanın kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olup olmadığı ile yeniden satışa konu olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı hususlarından bahisle, konuyla ilgili suistimalin önlenmesi bakımından, potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerin internet üzerinden veya sair yollarla satın aldıkları İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan eşyanın mükerrer ithalinin önlenmesini teminen BİLGE sisteminde yeni bir modül ilave etmek suretiyle ithal talebinde bulunan kişinin bu kapsamda daha önceden Türkiye genelinde ithalat yapıp yapmadığının sorgulamasına imkan sağlanması veya sistemin talep sahibi kişinin önceki ithalatları konusunda görevlileri otomatik olarak  uyarmasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulması  ile bu çerçevede ithali gerçekleştirilen eşya için eşyanın kişinin şahsına ve ailevi kullanımına mahsus olduğu ve yeniden satışının yapılmayacağı hususunu içeren bir taahütname alınmasının uygun olacağı mütaalasına yer verilmekledir.
Mezkur yazınızda belirtilen hususlar Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmiş ve anılan Müsteşarlıktan alınan 07.11.2003 tarihli yazıda 2000/53 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 125 ve 127 nci maddeleri hükümlerinden bahisle, anılan Karar çerçevesinde ithal edilecek eşyaya ilişkin düzenlemelerin Müsteşarlığımız uhdesinde olduğu; keza 28.08.2001 tarihli ve 22675 sayılı yazımızın bu çerçevede tasarruf edilmiş olduğu teyid edilmektedir. Mezkur yazımızda da açıkça belirtildiği üzere anılan karar kapsamında ithal edilen eşya için Garanti Belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere BİLGE sistemi gümrük görevlileri ya da bu görevlilerce yapılan kontrolleri ortadan kaldıran bir sistem olmayıp gümrük işlemlerinin daha yeknesak, kolay ve etkin yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu itibarla, ilgi yazınız konusu suistimalin önlenmesinde etkin olacak en önemli araç potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerce vergileri ödenmek suretiyle ithali talep edilecek eşyanın şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olup olmadığının, ticari miktar ve mahiyet arz edip etmediğinin talepte bulunulan gümrük idaresince gerekli titizlik gösterilerek tespit edilmesidir. Bu maksatlarla yapılacak tespitlerde, talep sahibi gerçek kişinin aynı kapsamda daha önce ithalat yapıp yapmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde kişinin vergi numarası kullanılarak talebi değerlendiren idarenin bilgisayar kayıtlarından ve gerekli görülmesi halinde ilgili Başmüdürlük aracılığı ile Türkiye genelindeki kayıtların yeraldığı GÜVAS veri ambarı kayıtlarından gerekli sorgulamaların yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142