Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Exclamation Serbest Bölgeden Transit Ticaret
Herkese merhaba,
Bilgisi olanlardan yardım rica ediyorum.
Serbest bölgedeki bir firmadan Afganistan'daki müşterime transit ticaret yapacağım. Benim şirketim Türkiye'de. Bu aşamada ürünler Türkiye'ye girmemiş, transit olarak Türkiye gümrük sahasından geçerek yurtdışına gitmiş sayılıyor. Zira transit ticaret kapsamındaki işlem ne ithalat ne ihracat sayılmamaktadır.

Fakat Serbest bölge kanunun 7-b göre (Değişik: 13.01.2010-5946/1 md.) “Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler,”
denmektedir. Buna istinaden de bizden binde 9 fon tahsil edilmek istenmektedir. Bizim malımız Türkiye'ye çıkmadığına göre kanuna göre bu fonu bizim ödemememiz gerekiyor.

Bu konuda bilgi paylaşırsanız sevinirim.

Özgür Demir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Serbest Bölgeden Transit Ticaret


Hocam Çok detaylı bir bilgi yok bu konuda ancak 2011/1 genelgeyle değişik 1998/5 sayılı genelgenin Malların Fiilî Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı
(Transit Ticaret) başlığı altında aşağıya da kopyaladığım 5. maddede (her ne kadar malların fiili giriş çıkışı yapılmadan alım satımından bahsediyorsa da neticede transit işlemi)b-3 de
Malın CIF alış bedeli üzerinden binde 1 oranında özel hesap ücreti yatırıldığına ilişkin makbuzun aranılacağından bahsediyor.yani biraz muallak ta bir konu.ama illaki fon alacaklarsa bence bu maddeye istinaden CIF üzerinden %0,1 alınabilir.

Farklı bir bilgi edinirsem paylaşırım.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malların Fiilî Giriş-Çıkışı Yapılmadan Alım-Satımı
(Transit Ticaret) (Değişik, 2011/1 sayılı Genelge)

MADDE 5- (1) Serbest bölgelerde, fiilî mal girişi ve çıkışı yapılmaksızın alım-satım (transit ticaret)
işlemleri aşağıdaki usûl ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir:

a) Serbest bölgelerde transit ticaret; malların, bölgeye fiilî giriş-çıkışı yapılmaksızın, alış ve satış
bedelleri arasında lehte fark esas olmak kaydıyla, serbest bölge kullanıcıları tarafından, bir ülkeden (Türkiye
ve serbest bölgeler hariç) başka bir ülkeye (Türkiye ve serbest bölgeler hariç) satışını ifade eder.

b) Serbest bölgelerde transit ticaret işlemleri;

1-) Transit alış ve satış işlemlerine ilişkin Serbest Bölge İşlem Formlarının,
2-) Alış ve satışa ilişkin faturaların ve varsa alım ve satıma ilişkin sözleşmenin,
3-) ]Malın CIF alış bedeli üzerinden binde 1 oranında özel hesap ücreti yatırıldığına ilişkin makbuzun,
4-) Satış bedelinin tahsil edildiğini gösterir belgenin (döviz alım belgesi veya satış bedelinin ilgilinin
hesabına yatırıldığına dair banka yazısı) veya bahse konu belgelerin, bedelin tahsilini müteakip üç gün
içerisinde Bölge Müdürlüğüne verileceğine ilişkin taahhütnamenin,

Bölge Müdürlüğüne ibrazı ile gerçekleştirilir.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143