Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart draft survey yöntemiT.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/1019 05.09.2001
Konu :
GENELGE
2001/20

Dökme malların ithal ve ihracında miktar tespitinin draft survey yöntemi ile yapılmasına ilişkin Müsteşarlığımıza ulaşan taleplerin değerlendirilmesi neticesinde bu yöntemin kantar tartısına nazaran daha pratik ve doğru sonuçlar verdiği, çevre, can ve mal güvenliği yönünden de daha uygun olduğu, keza taşıyıcı bantlar üzerindeki elektronik tartı aracılığı ile ölçüm yapılmasının da mahzurlu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenle;

Eşya sahibinin tercihine göre; Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca verilmiş Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü'nü haiz şirket elemanları ya da Liman Bölge Müdürlükleri ile liman işletmelerinde mevcut resmi personelce yapılacak survey sonUçlarl11ln, yükü getiren geminin uluslararası klas müessesesince klaslandığının ve periyodik muayenelerden geçtiğinin anlaşılması kaydıyla kabul edilmesi; yine, yukarıdaki yönteme alternatif olarak talep edilmesi halinde, taşıyıcı bantlar üzerindeki elektronik tartı aracılığıyla yapılacak ölçüm sonuçlarının da miktar tespitine esas alınması mümkün bulunmaktadır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Cahit SOYSAL
Gümrükler Genel Müdürü


DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143