Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Dahilde işleme ile yapılan ith hk.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.00.46.1471.139                                            
Konu:                                                                  

09.04.2007 / 10719

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 30.01.2007 tarih ve 3119 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 31 inci maddesinin 2/c bendi uyarınca, ithalat ve ihracat esnasında Dahilde İşleme İzin Belgesinin özel şartlar bölümündeki hükümler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmekle birlikte, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında,  belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın indirimli teminat uygulanmaması (menfi) gerektiği hususu bildirilmişti.

Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.03.2007 tarih ve 120001858 sayılı yazıda; bazı firmalar tarafından, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında menşe aldatması yapıldığı veya bu ithalattan doğan verginin %100’ü oranında yatırılması gereken teminat tutarı ile ilgili teminat mektupları üzerinde tahrifat yapıldığı ve bu suretle ithalat işlemlerinin tekemmül ettirildiği yönünde duyumlar alındığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda yukarıda belirtilen hususlarda müteyakkız davranılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Müsteşar


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143