Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Hakkında YardımMerhaba,

Almanya'dan yüzey dezenfektanı ithal edilecek.Ürün Avrupa birliğinde biyosidal olarak kayıtlı.

Sağlık Bakanlığından Kontrol Belgesi alınması gerekiyor mu?

Gerekiyorsa ;Kontrol belgesi almak için dosya hazırlanması ve Kontrol belgesinin alınma süreci ne şekilde işliyor ve ortalama belge alım süresi ne kadar sürüyor?

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2008/4)

Madde 4 te ( Aşağıda Madde 4 bulunmakta ) yazan açıklamaya istinaden sadece Avrupa Topluluğu'da serbest dolaşıma girdiği belgelendiğinde doğrudan kontrol belgesi alımı mümkün olabiliyor mu?Ve bu işlem ne kadar sürüyor ?

Bu konuda bilgi ve tecrübelerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.

Herkese iyi çalışmalar,

Anıl Oral

**************************
Madde 4) (1) Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, vs.), Topluluk mevzuatına göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla, her ürün için uygunluk beyanının Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilmesi halinde, doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, ülke koşulları gözönüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde, ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Hakkında Yardım

İthal edeceğiniz eşyanın tam tarifesini bulursanız daha sağlıklı bilgi alma şansınız vardır.
Kimyevi maddelerde alt pozisyonlarda bile değişik mevzuat uygulamaları olabiliyor.( Kontrol belgesi , uygunluk yazısı , kayıt belgesi gibi )
Standart RE: Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Hakkında Yardım

Bize ulaşan getip no: 340212000000 fakat bunun ne kadar doğru olduğundan emin değiliz.3402 pozisyon yüzey aktif temizleme maddelerini kapsıyor.Bu ürün hem temizlik hem de dezenfektan olarak kullanılmakta.3808 pozisyonu altında 380894900011 , ya da 380894900011 nolar daha uygun görünüyor. Bu pozisyonlar özellikle yüzey dezenfektanlarını kapsamakta.
Standart RE: Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Hakkında Yardım3402.12.00.00.00

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, 'dişçi mumları' ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç):
- Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getiril miş olsun olmasın):
- - Katyonlu olanlar

vergisi:% 4 ve kdv si % 18 dir. Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 2008/13 gereğince; Sağlık Bakanlığınca veya Bakanlığın İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen BİLDİRİM KAYIT BELGESİ'nin bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir. Bildirim kayıt yazısının ibraz edilmemesi veya bahsedilen bilgilerin farklı olması halinde ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Standardizasyon 2008-04 Tebliğ Ek-2/A Sayılı liste kapsamı eşya olup, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında, ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
Listede yer alan ürünlerin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması halinde veya vücut dışında kullanılan tıbbî tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde; ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyeceğinin belirtilmesi halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

FİZİKİ MUAYENE kriterinde muayeneye tabi olan ve muayene memurunca da tarife tespiti mümkün olmayan eşya (Aşağıda belirtilen durumlar hariç) tahlile tabidir. İthalinde süreklilik bulunan eşyanın göndericisi, alıcısı ve menşeinin aynı olması, eşyanın özelliklerini belirleyici belgelerinde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan ve aynı eşyaya ait tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilir.
28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesinin gönderildiği, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceği, listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir.
380894900011 için

3808.94.90.00.11

Muhtelif kimyasal maddeler
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi):
- Diğerleri :
- - Dezenfekte ediciler:
- - - Diğerleri
- - - - Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

vergileri: % 6 +% 18 kdvOzon Tabakasını İncelten Maddelerin ithaline ilişkin İthalat 2008-14 Tebliğin III ve IV sayılı ekinde mevcut olan eşya olup, Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan Tebliğ ekinde (Ek B'de) yer almayan ülkelerden İTHALATI YAPILAMAZ.

04.12.2007 / 34249 yazıda; kullanımı özel bir uzmanlık gerektirmeyen Soğutucu Kontrol Dedektörleri ile yapılmasına öncelik verilmesi, bu cins eşyadan içeriği dedektörle tespit edilemeyen gazların analizinin ise Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yaptırılması gerekmektedir. Denilmektedir.
İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince; İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, DÜZENLENDİĞİ TAKVİM YILI İÇERİSİNDE geçerlidir.
Tebliğ Eki Ek-B deki ülkeler; ABD, Afganistan, Almanya, Avrupa Topluluğu, Avusturya, Barbados, Bhutan, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cook Adaları, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gabon, Grenada, Guatemala, Guinea Bissau, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jameika, Japonya, Kanada, Kiribati, Komor Adaları, Kongo, Kore Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cum., Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Makedonya (Eski Yugoslavya Cum), Maldiv Adaları, Malezya, Mali, Malta, Marshall Adaları, Mauritius, Mikronezya Federe Devletleri, Monako, Nauru, Nijerya, Niue, Norveç, Palau, Panama, Ruanda, Saint Lucia, Samoa, Sao Tome And Prıncıpe, Senegal, Seyşel Adaları, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Sri Lanka, Sudan, Şili, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Togo, Tonga, Trinidad Ve Tobago, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Yeni ZelandaOzon Tabakasını İncelten Maddelerin ithaline ilişkin İthalat 2008-14 Tebliğin 4'üncü maddesi gereğince; Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere GTİP ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatı yasaktır. Sözkonusu eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.
04.12.2007 / 34249 yazıda; kullanımı özel bir uzmanlık gerektirmeyen Soğutucu Kontrol Dedektörleri ile yapılmasına öncelik verilmesi, bu cins eşyadan içeriği dedektörle tespit edilemeyen gazların analizinin ise Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yaptırılması gerekmektedir. Denilmektedir.
İthalat Yönetmeliğinin 15 inci maddesi gereğince; İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, DÜZENLENDİĞİ TAKVİM YILI İÇERİSİNDE geçerlidir.
Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-4 Yem Sanayiinde Kullanılan Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); Karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
(YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar
Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-5/A Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde (Md.6/2), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Hakkında Yardım

Umarım sorununuzu halletmişinizdir ançak 1/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere bahsi geçen ürün için 2009/20 nolu genelge ile sanıyorum İl sağlık Müdürlüğünden. Dilekçe ( örneğni onlardan almak gerekiyor, tebliğdeki dilekçe örneği geçersizdir) noter tastikli ikişer nüsha imza sirküleri, son ticaret sicil gazetesi ile Muammet beye müracaat ediyorsunuz. Muammet Bey istisna kabul edilecek bir devlet memuru, çok yardımcı oluyor. Ben dilelçe örneğini veriyorum:
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
(Gıda Kontrol ve Çevre Sağlığı Şubesi)

31,12,2008 tarih ve 27097 sayılı 4.Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğr giren Deterjan Ürünleri Bildirim Esaslarını Düzenleyen Diş Ticarette Standardizasyon Tebliği(2009/13) hükümlerine göre ithalatını yaptığımız .....................................GTIP numaralı..........................isimli madde(Deterjan Hammadesi), Ek 1 Listede yer amasına rağmen Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasiflarını Gösteren Tüzük hükümlerine göre bildirime tabi eşyalardan olmayıp kapsam dışı yazısı düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgili tebliğ hükümlerine göre kapsam dışı yazısının düzenlenerek tarafımıza verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Firma Yetkilisi adi
Firma adı ve kaşesi

İthalatcı İsmi:
İthalatcı Adresi:
İthalatcınınbağlı bulunduğu V. D.:
İthalatcı Vergi Sicil Nosu:
Ek;
İmza sirküleri noter tastikli iki adet
noter tastikli son ticaret sicil gazetesi iki adet

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143