Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart gtip no belli istenen evraklar nedirmerhabalar
G.T.İ.P NO: 8418.69.00 ALMANYA'DAN YENİ İTHAL EDİLECEK BİR MAKİNE.
KALIP SOĞUTMA MAKİNESİDİR.
BU MAKİNE İLE İLGİLİ KONSOLOSLUKTAN TASDİKLİ GAZ BELGESİNİ ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ VE BU BELGENİN YURT DIŞINDAN SATICI FİRMANIN ALACAĞI SÖYLENDİ
BU BELGE TAM OLARAK NASIL BİR BELGEDİR.YURT DIŞINDA BU BELGE NASIL GEÇİYOR

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: gtip no belli istenen evraklar nedir

Anladigim kadariyla alacaginiz belge ihracatci Hans diyecekki benim urunum su maddelerle calismiyor' bunuda onaylatacak. o maddelerle calisiyorsa ithali yasak

Ýthalat 2013-14 Tebliðin 11'Ýnci maddesi gereðince; Tebliðin IV-b ekinde mevcut olup, aþaðýdaki maddelerden herhangi biri ile ÇALIÞAN ürünlerin ithalatý YASAKTIR.
Dahilde Ýþleme Rejim 2006/12 Tebliðin 31/2-a/7 bendinde; Ýthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluþlarýn müsaadesine býrakýlmýþ eþya için, ithalat esnasýnda bu kurum veya kuruluþlarýn müsaadesinin aranmasý, kaydýyla ithalatýna izin verilir. Denilmektedir.
DTM Ýthalat Genel Müdürlüðünün 08.09.1999 / 200651 yazýlarýnda ‘söz konusu eþyanýn ihracatçýsý ya da üreticisi tarafýndan düzenlenmiþ ve yetkili mercilerce onaylanmýþ bulunan belge/belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, müþahhas mesele konusu muayenenin yapýlmasýna gerek olmadýðý düþünülmekle birlikte, lüzum görülmesi halinde söz konusu muayenenin, ilgili mevzuat çerçevesinde, fiili ithalden önce gümrük laboratuarlarýnda veya buralarda yapýlamadýðý hallerde resmi laboratuarlarda yapýlmasý gerektiðinin mütalaa edildiði’ belirtilmektedir.
2903.14.00.00.00, Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00, 1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)
2903.73.00.00.00, Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00, Klorodifloroetanlar
2903.76.10.00.00, Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00, Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00, Dibromotetrafloroetanlar
2903.77.10.00.00, Trikloroflorometan
2903.77.20.00.00, Diklorodiflorometan
2903.77.30.00.00, Triklorotrifloroetanlar
2903.77.40.00.00, Diklorotetrafloroetanlar
2903.77.50.00.00, Kloropentafloroetan
3808.91.90.00.11, Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11, R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karýþýmý
3824.74.00.00.12, 142B[(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karýþýmý
------------
2903.71.00.00.00, Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00, Diklorotrifloroetanlar
2903.75.00.00.00, Dikloropentafloropropanlar
2903.79.11.00.11, Flordiklormetan
2903.79.11.00.13, Klorflormetan
2903.79.11.00.14, Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.15, Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.17, Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.18, Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.21, Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.22, Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.25, Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.26, Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.27, Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.28, Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.31, Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.33, Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.34, Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.35, Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.36, Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.37, Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.38, Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.41, Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.42, Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.43, Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.44, Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.45, Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.46, Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.47, Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.48, Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.51, Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.52, Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.59, Diðerleri
2903.79.19.00.00, Diðerleri
2903.79.21.00.00, Flordibrom metan, Bromdiflor metan, Florbrom metan, Flortetrabrom metan, Diflortribrom metan (tüm izomerleri), Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)…
2903.79.29.00.00, Diðerleri
2903.79.90.00.00, Diðerleri
3824.79.00.00.00, Diðerleri
Standart Cevap: gtip no belli istenen evraklar nedir

çok teşekkür ederim yardımınız için
Standart Cevap: gtip no belli istenen evraklar nedirAlıntı:
zynpk´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
çok teşekkür ederim yardımınız için
Rica ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142