Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
GEÇİCİ İTHAL EŞYASININ KESİN İTHALATA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİGEÇİCİ TİHAL EŞYASININ KESİN İTHALATA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

1. Geçici ithali yapılan eşyanın herhangi bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmesini müteakip kat’i ithalinin yine aynı gümrük idaresinden talep edilmesi durumunda, giriş gümrük idaresi ile temasa geçilerek geçici giriş beyannamesi ve eklerinin tasdikli birer örneğinin temin edilmesi,

2. Eşyanın herhangi bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmesine karşın kat’i ithalinin giriş gümrük idaresinden talep edilmesi durumunda, giriş gümrük idaresi tarafından eşyanın teslim edildiği gümrük idaresi ile temasa geçilerek, yasal süresi içerisinde teslim edilip edilmediği ile ayniyetine uygun olarak bulunup bulunmadığının tespiti,

3. Eşyanın tahsis yerine en yakın veya başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yeri veya antrepoya teslim edilmeksizin, doğrudan giriş gümrük idaresinden veya tahsis yerine en yakın gümrük idaresinden kat’i ithalinin talep edilmesi durumunda ise, giriş gümrük idaresince eşyanın tahsis yerine en yakın gümrük idaresi ile temasa geçilerek tahsis yerinde ilk giriş ayniyetine uygun olarak bulunup bulunmadığının ayniyet tespit tutanağı düzenlenerek tespitinin istenilmesi veya tahsis yerine en yakın gümrük idaresince giriş gümrük idaresi ile temasa geçilerek geçici giriş beyannamesi ve eklerinin tasdikli birer örneğinin temin edilmesi ve ayniyet tespiti yapılması,
suretiyle kat’i ithal işleminin gerçekleştirilir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: GEÇİCİ İTHAL EŞYASININ KESİN İTHALATA  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

bu konuda geçici ithali yapılan eşya geçici depolama veya antrepoya alınmadan kati ithali yapılmak istense ve bu bağlamda S.D giriş beyannamesi sürenin son gününde açılsa beyannamenin açılmış olması süreyi durdurur mu?

yada ne gibi bir durumla karşı karşıya kalırız. teşekkürler

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143