Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
ACİL YARDIM
arkadaşlar ben KKTC DEN TÜRK Bİ ARKADAŞIMDAN TÜRKİYRE plakalı bi araba aldım bu arabanın kıbrısta bulunduğu süresi 3 yılı geçti bende uzatma talebinde bulunmadım bununla ilgili bana 550.maddeye dayanarak ceza uygulaması yapılacağını biliyorum arabamın kasko değeri 8 bin ytl modeli 96 aceba abna ne kadar ceza uygulanır bu konuda bana yarımcı olursanız sevinirim teşekürler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ACİL YARDIM


Bildiğim kadarıyla 241-3 yani 300 ytl ceza ve aracın gümrük vergilerini ödersin.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: ACİL YARDIM


aşağıdaki koşulları Sağlıyan mücbir sebebiniz var ise ;
İbraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce uygun bulunması halinde, müracaatın kanuni süre içinde yapılıp yapılmadığına ve mücbir sebep belgesinin tarihine bakılmaksızın yeteri kadar ek süre verilir.

Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan taşıtların, kanuni süresi içerisinde yurtdışında ağır hasar görmesi, getirildiği ya da geçtiği ülkelerin adli makamlarınca el konulması, arızalanması, sürücünün tutuklanması veya hastalanması ya da doğal afet, getirildiği veya geçtiği ülkedeki iç karışıklık gibi beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle Türkiye'ye geri getirilememesi halinde, ilgilinin talebi üzerine ilgili gümrük idaresince 3 yıllık süre uzatılabilir.
Süre uzatımına ilişkin dilekçeye;
- Kazaya uğramış ise kaza sonucu düzenlenmiş polis veya sigorta raporlarının,
- Sürücünün tutuklanması veya araca adli mercilerce el konulması durumunda, adli merci kararlarının,
- Aracın arızalanması halinde, tamir amacıyla bakıma alındığına ilişkin belgenin,
- Sürücünün hastalanması halinde, hastane raporlarının,
- Yurtdışına öğrenim görmek amacıyla giden öğrencilerin, öğrenim gördüklerine ilişkin ilgili öğrenim kurumundan alınacak belgenin,
- Diğer hallerde ise mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin belgelerin, (noter veya yurtdışı temsilciklerimiz tarafından onaylı Türkçe tercümesinin) eklenmesi gerekir.
İbraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce uygun bulunması halinde, müracaatın kanuni süre içinde yapılıp yapılmadığına ve mücbir sebep belgesinin tarihine bakılmaksızın yeteri kadar ek süre verilir.
Ayrıca, yurtdışındaki adresi açık olarak belirtilen ve ekinde mücbir sebep belgesi bulunan dilekçenin herhangi bir haberleşme aracı ile ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmesi halinde, bu dilekçeye istinaden de süre uzatımı yapılır.

CEZAİ DURUMLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;
Eşyanın, süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talebi olmaksızın Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrükçe uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (i) bendi hükmü uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır.

Eşyanın, Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre aşılmaksızın, ek süreler dahil verilen sürelerin aşılarak geri getirilmesi halinde Kanunun 241 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (ı) bendi hükümleri uygulanarak gümrük vergileri tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur.

Geçici ihracat eşyasının, Kanunun 168 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen üç yıllık süre ile varsa gümrükçe verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmiş olması halinde; ihracat vergilerine tabi eşyadan bu vergiler tahsil edilir ve Gümrük Kanunun 241/1 inci maddesi hükmü uygulanır. Ayrıca, Kambiyo takibinin yapılması için ilgili mercilere bildirimde bulunulur. Ancak, eşyanın daha sonra serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.
Standart RE: ACİL YARDIM
Bu arada anlıyamadığım Geçici çıkış ile yurt dışı edilen aracın devir işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğiniz??

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143