Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ KİŞİMERHABA ARKADAŞLAR BEN BİR FİRMADA GÜMRÜKLEME ELEMANI OLARAK YENİ BAŞLADIM.BENİM ARAŞTIRMALARIMDA AKLIMA TAKILAN GÜMRÜKLEME İLE İLGİLİ SORU=
GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ KİŞİ bu konu forumda yazılmış yalnız tam açıklama göremedim bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.
ben normal bir çalışanım yani müşavir filan değilim ben bu gümrükçe onaylanmış kartını alabilirmiyim)


ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ KİŞİ

Merhaba,
Sanırım bir bilgi karışıklığı mevcut... "Gümrükçe Onaylanmış Kişi" kavramı tüzel kişiliklere (firmalara) ait bir kavramdır. Sizin sorduğunuz gümrüklerde iş takibi ile ilgili herhalde... Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 05.06.2007 tarihli 16708 sayılı tasarruflu yazısının size yol gösterici olacağını ümit ederim. Kolaylıklar dilerim...

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük Müşavirleri ile ilgili 05.06.2007 tarihli 16708 sayılı tasarruflu yazısı:
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri başlıklı 225 ve 226’ncı maddeleri ile eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetlerin, anılan Kanun’un 5’inci maddesi hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılacağı; gümrük müşavirlerinin her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabileceği, gümrük müşavir yardımcılarının bir gümrük müşavirinin yanında çalışmak kaydıyla onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebileceği hükme bağlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yanısıra ilgide kayıtlı yazılarımızla da, gerek doğrudan temsil, gerekse dolaylı temsil yoluyla gümrük idarelerinde iş takibinin ne şekilde yapılacağı ile ilgililerce uyulması gereken esaslar açıklanmış; ayrıca, ilgi (b) ve (c) yazılarımızla temsile yetkili kişilerin gümrüklerde iş takibinde bulundukları süre içinde kartlarını yakalarında takılı bulundurmaları, buna uymayan temsilcilerin iş takibine izin verilmemesi ve konuya ilişkin kontrol ve takiplerin titizlikle yapılması hususları talimatlandırılmıştır.

1- Gümrük Kanunu’nun 226’ncı maddesi uyarınca, gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırabilir. Gümrük müşavir yardımcıları da bir gümrük müşavirinin yanında çalışmak kaydıyla, gümrük müşaviri adına gümrük idarelerinde iş takibinde bulunabilirler. Gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcıları izin belgelerini iş takibinde bulundukları süre içerisinde yakalarında takılı bulundurmak zorundadırlar.

2- Doğrudan temsil yoluyla iş takibinde bulunacaklar, Gümrük Yönetmeliğinin 696’ncı maddesinde belirtilen esaslar dahilinde gümrük idarelerinden alacakları “Doğrudan Temsilci Gümrük İşlemi Takip Kartı”na sahip olmak kaydıyla, gümrük idarelerinde iş takibinde bulunabileceklerdir. Söz konusu kartlar iş takibinde bulunulan süre içerisinde ilgililerin yakalarında takılı bulunacaktır.

3- Devlet, Belediye, İl Özel İdareleri ile diğer kamu tüzel kişiliklerinin amir ve memurları, idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir. Söz konusu kişilerin yetkili olduklarına ilişkin çalıştıkları kurumdan alacakları resmi belgenin gümrük idaresine verilmiş olması gerekmektedir.

4- Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler. Özet beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takibe yetkili bu kişiler, üyesi bulundukları UND, UNİKAT, UKAT, UTİKAD gibi dernekler tarafından tanzim edilmiş ve bu derneklerin başkanları ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri tarafından imzalanmış “Gümrük İşlemi Takip Kartı”na sahip olacaklardır. Söz konusu kartlar, gümrük idarelerinde iş takibinde bulundukları süre içerisinde yakalarında takılı olacaktır.

5- İş takibinde bulundukları süre içerisinde yaka kartlarını yakalarında bulundurmayan doğrudan temsilcilerin ve izin belgelerini yakalarına takmayan gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılarının iş takibine kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir.

6- Gümrük Müşavirliği firmalarında çalışan ve 2000/35 sayılı Genelge ile kayıt altına alınan stajyerlere aynı firmada çalışan ve gümrükte iş takibi yapan gümrük müşavirleri ve yardımcılarına yalnızca evrak, belge teslimi yapmaları kaydıyla, gümrük idarelerine girebilmeleri amacıyla fotoğraflı stajyer kartı verilmesi uygun bulunmuştur.

i. Stajyer kartlarında; stajyerin kimlik bilgilerinin yanı sıra, çalıştığı firma adı, sigorta sicil numarası da bulunacak ve Gümrük Müşavir Dernek Başkanı ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü tarafından imzalanacaktır.

ii. Kartların basım ve dağıtım işlemleri Gümrük Müşavirleri Derneklerince gerçekleştirilecektir.

iii. Uygulamada birliğin sağlanması açısından, tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde kullanılacak stajyer kartları aynı muhteviyat, ölçü ve renkte olacak ve stajyerler gümrük idaresinde bulundukları süre içerisinde kartlarını yakalarında takılı bulunduracaklardır.

iv. Stajyer kartlarında kırmızı zemin üzerine “Gümrüklerde iş takibi yapamaz” ibaresi yazılı olacaktır.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142