Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hk.GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK
HALLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

13.01.2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Kararnamenin eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda değişiklikler yapan 2006/10733 sayılı BKK 04.08.2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni hali:

“MADDE 4 – (1) Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

(2) Müsteşarlık, posta yoluyla ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları incelemeye ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suiistimalini önleyici tedbirler almaya yetkilidir.”

Eski hali:

Madde 4- Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

Aynı Kararın 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni hali:

“MADDE 34 – 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için uygulanmaz. Söz konusu muafiyet, 36 ncı maddenin ©, (d) ve (e) bentlerinde yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.”

Eski hali:

Madde 34- 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet, 36 ncı maddede yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

Söz konusu Kararın 32. maddesi aşağıda yer almaktadır.

“Madde 32- 1 ) Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır.
2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet;
a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,
c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan,
d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan eşya için uygulanır”


Resmi Gazete:
Tarihi: 04.08.2006
Sayısı: 26249

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2006/10733
Ekli “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 11/7/2006 tarihli ve 17518 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK HALLER HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Kararnamenin eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

(2) Müsteşarlık, posta yoluyla ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları incelemeye ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suiistimalini önleyici tedbirler almaya yetkilidir.”
MADDE 2 –Aynı Kararın 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için uygulanmaz.Söz konusu muafiyet, 36 ncı maddenin ©, (d) ve (e) bentlerinde yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.”

MADDE 3 –Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
5/2/2000 23955

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi Sayısı
1/6/2001 24419
28/9/2004 25597
28/3/2006 26122
21/6/2006 26205

Kaynak: Solmaz Gümrük Müşavirliği-Sirkülerler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143