Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart Transit Eşyanın Antrepoya AlınmasıArkadaşlar meraba Yurt dışından gelip yine ülkemiz üzerinden başka bir ülkeye giecek olan transit eşyanın türkiye deki notify(ihbar adresi) yine bir türk firması bu durumda eşya yı antrepoya almak istediğimizde bu talebimiz mersin gümrük müdürlüğünce kabul görmemektedir.gerekçe olarak ise Transit eşyayı antrepoya almak için alıcı adıan potansiyel vergi numarası çıkarmak gerekir derler bununla ilgili olarak genel müdürlüğe de baş vurumu yaptım,konunun ne şekilde iişlem yapılması gerektiğini ve diğer güğmrüklerde işlemin nasıl yapıldığı hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.....

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Transit Eşyanın Antrepoya Alınması

Merhaba,
Sorunuz tam anlaşılır şekilde değil ama cevap vermeye çalışıyım
öncelikle siz transit eşyasını özet beyan ile geçiçi depolamamı yapmak istiyorsunuz yoksa antrepo beyannamesi ile antrepoyamı almak istiyorsunuz?

eğer geçici depolama yapacaksanız vergi nosuna ihtiyacınız yok eşyayı taşıyan nakliye firması özet beyan vererek eşyanızı geçici depolama olarak gümrük denetimine sunar.
eğer antrepo beyannamesi ile antrepoya alacaksanız bu rejim beyanında bulunmak demektir ki bunun için vergi numarası gerekecektir.

ithalat rejimi kararından

Madde 8- İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.
hükmüne amirdir

diğer taraftan transit rejiminde
transit hükümlerinin ihlali maddesinde

Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir.
hükmüne amirdir

transit ticaret eşyası ithalat rejimi kapsamında yurt dışından satın alınan mal olarak yorumlanmaktadır vergi numarasının aranması hususuda gümrük idaresinin aksi bir durumda birilerini muhatap kabul edebilmesi için uyguladığı bir gerekçedir.
Standart RE: Transit Eşyanın Antrepoya Alınması

Gümrük Yönetmeliğinin 230 uncu maddesi; “İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması, transit rejimi hükümlerine tabidir.

Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

a) Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye,

b) Yabancı bir ülkeden Türkiye'ye,

c) Türkiye'den yabancı bir ülkeye,

d) Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe,

Taşınabilir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, limanda özet beyan kapsamındayken antrepo beyannamesi verilmek suretiyle aynı müdürlük denetimindeki antrepolara aktarılmak istenen eşya için transit beyannamesi düzenlenmesi, hareket ve varış gümrük idareleri aynı olacağından mümkün değildir.

Aynı şekilde, antrepo beyannamesinin tescil edilmesi ile antrepo rejimi hükümleri başlayacağından, bir gümrüklü saha içerisindeki geçici depolama yerinden aynı gümrük idaresinin denetimi altındaki antrepolara eşya sevkinde de transit rejimi uygulanamayacaktır.
Standart RE: Transit Eşyanın Antrepoya AlınmasıRamesenco Arkadaş Genel müdürlüğe başvuru yaptım diyorsunuz.cevabı geldimi?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Transit Eşyanın Antrepoya Alınması

Merhabalar Arkadaşalar
Transit eşyanın antrepoya alınması ile ile ilgili genel müdürlüğe yaptığım başvurunun cevabı maalesef geldi..Yazıda mersin Gümrük Müdürlüğününn yaptığı uygulamanınyerinde olduğunu yapılan uygulamada da şu şelide biliyorsunuz ki transit eşyanın gelişi Shipper..:Yurt dışı Gönderici Consignee..: Transit Giedecek ülke alıcı ismi Notfiy...: Türkiye'de ki
transiter firma ihbar adresi şeklinde(Konşimento) bu bağlamada Mersin Gümrük Müdürlüğü alıcı(Consignee) adına potansiyel vergi numrası çıkarılması gerektiğini bu şekilde transit eşyanın antrepoya alınması mümkün olacağını bilirmiş ve genel müdürlükte yapılan uygulamayı haklı bulmuştur...(Maalesef Ticaret zorlaşsında nasıl zorlaşırsa zorlaşsın bizler alışmışız bürokrasi işlemlerine o yüzden önce kafaların değişmei lazım jenerasyonun değişmesi lazım ki bizler ticret yapaplım daha kolaylaştıralım yapılan işleri bu her şey için geçerli)
iyi çalışmalar arkadaşlar

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142