Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)PDA'lar GTİP'te 85.17 pozisyon numarasının hangi statüsünde değerlendirilir ? Pozisyon numarasının karşısında yazan 474 VERGİ HADDİ ne anlama gelmektedir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

pda - avuçiçi bilgisayar - gsm uyumlu olanlar
8517 69 10 00 00

474 kanunu vergi hattı olup, güncel uygulanan oranları ifade etmez
bu eşyanın gümrük vergi oranı sıfır olup % 20 ötv ye tabidir
Standart RE: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

Yurtdışından tarafıma hediye olarak posta yolurla bir PDA gönderilecektir. Ürünün yurtdışı fiyatı 320 $'dır. 05.02.2000 Tarihli 23955 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar'ın "Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, A.Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya" statüsünde mi, Yoksa "Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya" statüsünde mi değerlendirilir ?
(İlgili kanunlar aşağıda tamamen belirtilmiştir)
------------------------------------------------------------
A.Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya
Madde 32
1 ) Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır.
2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet;
a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,
c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan,
d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan eşya için uygulanır.
Madde 33
1) Muafiyet, 36 ncı maddede sayılan eşya da dahil olmak üzere toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen her türlü eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO'yu geçmemesi gerekir.
2) İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 1 inci fıkrada belirtilen miktarı aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.
3) 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş eşya için uygulanır.
MADDE 34 - 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için uygulanmaz.Söz konusu muafiyet, 36 ncı maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

------------------------------------------------------------
C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya
Madde 39
1) 32 ila 38 inci maddeler hükümleri çerçevesinde gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
2) 1 inci fıkrada bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.
Madde 40- 39 uncu maddede sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;
a) Türkiye'deki kişilere posta veya kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,
c) Hediyeye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,
d) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,
e) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan;
f) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen
nitelikte olmalıdır

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143