Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

HS kodlarıMerhaba,

İthal edeceğimiz ürünlerin HS kodlarını sağlıklı bir sekilde nereden bulabilirim.
yardımcı olursanız sevinirim.
simsiden teşekkürler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: HS kodları

ithal edeceğiniz ürünü söyleyin yardımcı olalım
Standart RE: HS kodları

bu site işinize yararmı acaba
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/DisTicaretGelistirmeDb/metin.htm
yada bu şekilde genel bir açıklama verebilirimFasıl Numarası Fasıl Açıklaması
Bölüm I  CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
1  Canlı hayvanlar
2  Etler ve yenilen sakatat
3  Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
4  Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
5  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
 
Bölüm II  BİTKİSEL ÜRÜNLER
6  Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
7  Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
8  Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
9  Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10  Hububat
11  Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12  Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13  Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14  Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
 
Bölüm III  HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR
15  Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
 
Bölüm IV  GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
16  Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
17  Şeker ve şeker mamulleri
18  Kakao ve kakao müstahzarları
19  Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20  Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21  Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22  Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23  Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24  Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
 
Bölüm V  MİNERAL MADDELER
25  Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26  Metal cevherleri, cüruf ve kül
27  Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
 
Bölüm VI  KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
28  Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29  Organik kimyasal ürünler
30  Eczacılık ürünleri
31  Gübreler
32  Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33  Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34  Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, 'dişçi mumları' ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35  Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36  Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37  Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38  Muhtelif kimyasal maddeler
 
Bölüm VII  PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
39  Plastikler ve mamulleri
40  Kauçuk ve kauçuktan eşya
 
Bölüm VIII  DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)
41  Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42  Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)
43  Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
 
Bölüm IX  AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
44  Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45  Mantar ve mantardan eşya
46  Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
 
Bölüm X  ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
47  Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48  Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49  Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
 
Bölüm XI  DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
50  İpek
51  Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52  Pamuk
53  Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden
54  Sentetik ve suni filamentler
55  Sentetik ve suni devamsız lifler
56  Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57  Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58  Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
59  Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60  Örme eşya
61  Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62  Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
63  Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
 
Bölüm XII  AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA
64  Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65  Başlıklar ve aksamı
66  Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67  Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
 
Bölüm XIII  TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
68  Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69  Seramik mamulleri
70  Cam ve cam eşya
 
Bölüm XIV  TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
71  Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
 
Bölüm XV  ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72  Demir ve çelik
73  Demir veya çelikten eşya
74  Bakır ve bakırdan eşya
75  Nikel ve nikelden eşya
76  Aluminyum ve aluminyumdan eşya
77  (Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur)
78  Kurşun ve kurşundan eşya
79  Çinko ve çinkodan eşya
80  Kalay ve kalaydan eşya
81  Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82  Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83  Adi metallerden çeşitli eşya
 
Bölüm XVI  MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
84  Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85  Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
Bölüm XVII  NAKİL VASITALARI
86  Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87  Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88  Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89  Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
 
Bölüm XVIII  OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
90  Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91  Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92  Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
Bölüm XIX  SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
93  Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı
 
Bölüm XX  MUHTELİF MAMUL EŞYA
94  Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95  Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96  Çeşitli mamul eşya
 
Bölüm XXI  SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
97  Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
98  Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur
99  Akit taraflarca, özel amaçlarda kullanılmak üzere saklı tutulmuştur
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart Cevap: HS kodlarıAcaba kuruyemişlerin genel bir kodu varmı? yoksa her ürün ayrı ayrı mı kodlanıyor?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142