Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart İthalatta şya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında negatif kur farkı hk.T.C.


BAŞBAKANLIK


Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü


SAYI:B.02.1.GÜM.0.06.12.00.663.01.V16-13897
KONU:Negatif Kur Farkı


23.06.2010/ 13897GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımız Denetim Elemanlarınca düzenlenen bir kısım cevaplı raporlardan,eşya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil edildiği tarih arasında kur farkı oluştuğu durumlarda bu farkın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 21/c maddesi hükmü uyarınca matraha dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) alınan 01/11/2007 tarihli,97493 sayılı yazıda özetle,3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10/ı maddesinde ithalatta vergiyi doğuran olayın,Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması,gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili anında meydana geleceğinin;26 ncı maddesinde ise;bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin,vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden türk parasına çevrileceğinin hüküm altına alındığından bahisle,gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar ortaya çıkan negatif kur farklarının ithalatta KDV matrahına dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması;dolayısıyla,ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki kurun,serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması (negatif kur farkı) halinde,aradaki kur farkının KDV matrahına ilave edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


S.Umman HAMİDOĞULLARI


Müsteşar a.


Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143