Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart gümrük karnesiselam.ben özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktayım.ayakkabı imalatı yapmakta olan firmamız doğu blok (rusya,kazakistan,sibirya)ülkelerine ihracat yapmak istemektedir.firma bana yetki verdiği takdirde ben gümrük müdürlüklerinde işlem yapabilirmiyim.gümrük müşavirlerinde bulunması gerektiği söylenen bir karneden bahsedilmekte.bu karne olmadan ben şitketimin verdiği vekaletle gümrük işlemlerini yürütebilirmiyim.teşekkürler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: gümrük karnesi

sayın r.polat
4458 Gümrük Kanunu MADDE 225 VE
31.05.2002 Tarih ve 24771 Gümrük Yönetmeliği MADDE 696'YA göre BÜTÜN KİŞİLER GÜMRÜKTE İŞLEM YAPABİLİRLER

KANUN 4458 225.MADDE:
MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.
2. Devlet, belediye, il özel idareleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin amir ve memurları, özel hukuk tüzel kişilerinin kendilerini temsile yetkili personeli, tüm gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirler.
Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilirIer.

YÖNETMELİK MADDE 696 :Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi bu tasarruf ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir temsilci tayin edebilir. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsilnameyi gümrük idaresine ibraz etmek zorundadır.
Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini sadece eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir. Vekaletnamelerde en az aşağıdaki hususlara yer verilir;
1- Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları.
2- Yapılacak işlerin amacı, kapsamı.
3- Tarafların 4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alanlara ilaveten belirlemeleri gereken karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri.
4 - Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi
5- Temsilin türü.
Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütecek personelin gümrükte iş takibi yapabilmesi için kişinin o şirketin çalışanı olduğunun tespiti açısından aşağıdaki belgeler aranır.
1) Çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin her dört ayda bir ibraz edilecek S.S.K. 4 aylık sigorta primleri bordrosu.
2) Şirket muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş maaş bordrosu.
3) Vekaleti haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir vergisi kesintilerinin vergi dairelerine yatırıldığını gösterir belge.
Söz konusu belgeleri haiz olan kişiler şirketleri adına beyannamelerin imzalanması, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dışındaki gümrük işlemlerini yürütebilir.
b) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapabilecek olan bu kişilerin beyanname imzalayabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemlerde bulunabilmeleri için (a) bendine ek olarak şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapabilecek kişilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla şifre taleplerinde yukardaki belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak ve belirtilen sürelerde istenilen belgelerin ibraz edilip edilmediği kontrol edilerek belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde derhal şifrelere bloke konulacaktır.
c) Devlet, belediye ve özel idarelerle, diğer kamu tüzel kişilerinin memurları idare ve müesseselerine ait eşyanın gümrük işlemlerini takibe yetkilidir.
Bu kurumlarda çalışan memurların durumu, gümrüğe resmi bir belge ile ispat olunur. Gümrük işlemlerini takibe yetkili memurların değiştirilmesi halinde bu durum gümrük idarelerine bildirilir. Bu memurların gerek gümrük beyannamelerinde ve gerekse diğer belgeler üzerinde imzalarının yanına kuruluş unvanını eklemeleri gerekir.
d) Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.
Bu maddede belirtilen vekaletname ve temsilnamelerin gümrük idaresine verilmesi ve bunların düzenli bir şekilde saklanması gerekir. Söz konusu vekaletname ve temsilnameleri ibraz etmeyen kişilerin iş takip etmeleri yasaktır.

ANCAK:
SEVGİLİ DOSTUM
1- GÜMRÜK MEVZUATLARI ÇOK KARIŞIK VE HER GUN YENİLENEN BİR YAPIYA SAHİPTİR.
2- MEVZUAT OKUYARAK VEYA İNTERNETTEN ÖĞRENİLECEK HİÇ BİR BİLGİYLE GÜMRÜKTE İŞ TAKİP EDİLMEZ
3- 5607 SAYILI GÜMRÜK KAÇAKÇILIK KANUNU HER ZAMAN ENSENDEDİR. ATTIĞIN HER ADIM YAPTIĞIN HER İŞLEM 5607 KAÇAKÇILIK KANUNUNDA SINIRLARI İLE BELİRTİLMİŞTİR.
4- GÜMRÜKTE İŞ TAKİBİ YILLARIN BİR BİRİKİMİ VE SÜRÜNME AŞAMALARINDAN SONRA YAPILABİLMEKTEDİR.
5- GÜMRÜĞÜN KENDİ NEVİ ŞAHSINA MUNHASIR DURUMLARI VARDIR. MEVZUATLAR BİLE SOKMEYEN ZAMANLAR VARDIR.
6- İYİSİ SEN MUHASEBECİLİK YAPMAYA DEVAM ET. DURDUK YERE BAŞINI DERDE SOKMA. MALİ MUŞAVİR OL MUHASEBECİLĞİ GELİŞTİR. TAVSİYEM.
İYİ ÇALIŞMALAR
Standart RE: gümrük karnesi

Sayın meslektaşıma katılıyorum.
Kanundan ilgili maddeleri belirtmiş kendisi.
Ben size daha basitçe anlatayım.
Gümrükte 2 şekilde iş yapmak mümkündür.
1:doğrudan temsil
2:dolaylı temsil
Biz g.müşavirleri bize verdiğiniz vekalete istinaden dolaylı temsil yolu ilegümrüklerdeki tüm işlemlerinizi gerçekleştiririz.
Siz ise eğer ben gümrük mevzutında yeterli bilgi ve deneyime sahibim diyorsanız doğrudan temsil ile yani bilinen adı temsilname ile gümrük işlemlerini yapabilirsiniz.
Ancak bu yola başvurmanız durumunda daha başlangıçta sadece temsilname çıkartmak için dahi gereken prosedürleri yerine getirmeye çalıştığınızda eminim bir gümrük müşaviriyle çalışmamış olmanızdan pişman olacaksınızdır..
saygılar.
Standart RE: gümrük karnesiDoğrudan temsil yoluyla gümrükte iş takip edebilirsiniz evet. Konyla ilgili en yakın gümrük idaresine gidin ve MÜDÜR YARDIMCISINDAN konuyla ilgili bilgi alın. Ne gibi evraklar hazırlanması gerektiği konusunda danışın. İstenen evraklar gümrükten gümrüğe göre değişebiliyor çünkü. Size doğrudan temsil yetkisi sağlayacak Gümrük İdaresi tarafından kart verilecek. Bu kart Başmüdür tarafından onaylandığı için çıkması biraz zaman alır..1-2 ayı gözden çıkarın..

Kartı ve yetkiyi aldıktan sonra gümrüğe dilediğiniz gibi girip çıkabilir, işlem takip edebilirsiniz. Ama söz konusu kartla Limanlarda ve Serbest Bölgede iş takibi yapamazsınız. Limanlar ve Serbest Bölgeler için ayrı kart çıkartılmaktadır.

Size şifre verecek gümrük idaresi. Oşifreyi kullanarak gümrüğün veri giriş salonlarında beyanname yazabilirsiniz. Firmanızı ilgili ihracatçı birliklerine üye yapabilirsiniz vs..

Memurlarla da iyi bir diyalog kurduktan sonra size zaten yardımcı olur ve yol gösterirler...

Büyütülecek bir konu değil.

Ancak biraz zaman, emek,para ve sabır isteyen bir konu. 6-7 ay içinde bu işin kurdu olursunuz

Sadece mevzuata çalışmaya başlayın..Gerekli yerlerde zaten gümrük idaresi size ne yapıp yapmayacağınızı söyler.. Kimse kafasına göre iş yapmıyor. Devlet ne derse odur.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
RE: gümrük karnesi

slm.konuyla ilgili olduğu için soruyorum.ben 6 aydır bir gümrük müşavirliği şirketi bünyesinde ithalat bölümünde çalışıyorum.kendim doğrudan temsil yoluyla çalışmak istiyorum.bu şekilde doğrudan temsil yoluyla en fazla 3 firma ile aynı anda çalışılabildiğini duydum.yani en fazla 3 firmanın işi takip edilebiliyormuş gümrükte.bu konuyla ilgili bi sınırlandırma varmı acaba.aydınlatırsanız sevinirim...

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143