Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart tasfiye olmuş malın imha bedeliSayın İLGİLİ,

İthalatı mümkün olmayan malın ,tasfiye süresinin bitimi ile bozulması durumunda imhasına karar verilmiştir.
Bu durumda, tasfiye süresinin bitiminden sonra, imhasına karar verilmiş olan malın imha bedelini Gümrük idaresi mi yoksa Malın sahibi mi öder ?

Saygılar,

bguner

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: tasfiye olmuş malın imha bedeli

Alıntı:
bguner´isimli üyeden Alıntı
Sayın İLGİLİ,

İthalatı mümkün olmayan malın ,tasfiye süresinin bitimi ile bozulması durumunda imhasına karar verilmiştir.
Bu durumda, tasfiye süresinin bitiminden sonra, imhasına karar verilmiş olan malın imha bedelini Gümrük idaresi mi yoksa Malın sahibi mi öder ?

Saygılar,

bguner
4458 sayılı Gümrük kanunundan

SEKİZİNCİ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER
Madde 53 - Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanın imhasına ilişkin masraflar eşya sahibinden tahsil edilir.


Tasfiye tüzüğünden eşyanın yok edilmesi

Eşyanın yokedilmesi
Madde 25- Yoketme kararı onaylandığı takdirde eşya, kararı alan komisyonca yokedilir. Komisyon üyelerinden katılamayanlar var ise aynı nitelikte başka bir görevlinin yoketme işlemine katılması sağlanır.

Eşya, nitelik ve özelliklerine göre, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri çerçevesinde yakılmak, denize atılmak, gömülmek, kimyasal maddeler eklenerek bozulmak, suda eritilerek dökülmek veya kamu kuruluşlarına ait fabrikaların ocaklarında yakılmak gibi eşyanın tamamen değersiz veya yararlanılamaz hale sokulması suretiyle yokedilir.

Yoketme sırasında, belediye ve sağlık kuruluşlarına bilgi verilerek çevre sağlığı yönünden gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Yoketme giderleri eşya sahibinden alınır. Yokedilmesine karar verilen tasfiyelik eşya ile sahipsiz eşyanın yok etme giderleri ise eşyayı muhafaza eden işletmeci kuruluş tarafından karşılanır.

Yoketme tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, yoketmeyi gerçekleştiren idarelerce saklanır.
Standart RE: tasfiye olmuş malın imha bedeli

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Tasfiye ile ilgili 27.02.2004 tarihli 5238 sayılı tasarruflu yazısı
T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.35.1035-1973 ANKARA
Konu :

27.02.2004 - 5238

GÜMRÜK ve MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden intikal eden 02.05.2003/17576 ve 21.01.2004/2520 tarihli ve sayılı yazılarda özetle, tasfiyelik hale gelen eşyanın cins ve nevi ile evsafını kaybedip etmediği ve ekonomik değer ihtiva edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla İzmir İl Kontrol Labaratuvar Müdürlüğüne analiz için başvurulması neticesinde cevaben alınan yazıda, kurumlarının Döner Sermaye Kanununa bağlı olduğundan analiz ücretinin yatırılmasının zorunlu olduğu, analiz ücretinin ödenmesi koşulu ile analiz yapılabileceğinin belirtildiğinin bildirilmesi üzerine konu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Anılan Kurumdan cevaben alınan 26.01.2004 tarihli, 250.10.06.10-KLKİ-3-10-393/2289 sayılı yazıda; tasfiyelik hale gelen gıda maddelerinin ekonomik değerini yitirip yitirmediği ve sağlığa zararlı olup olmadığının tespiti amacıyla alınacak numunelerde analizlerin ücretsiz yapılması için 21.01.2004 tarih ve 250.10.06.10.KLKİ-18-41-001833 sayılı yazıları ile Bakanlıklarına bağlı İl Müdürlüklerine, 21.01.2004 tarih ve 250.10.06.10.KLKİ-18-326-001832 sayılı yazıları ile de İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine talimat verildiği bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK

Gümrükler Genel Müdürü V.

Müsteşar a.

DAĞITIM :

Tüm Güm. ve Muh. Başmüd.’lerine
Standart RE: tasfiye olmuş malın imha bedeliSayın asiyan

Eklediğiniz yazının arkadaşın sorusu ile ilgisini çözemedim
arkadaş imha işlemini sormuş, sizin ek yazınız tahlil işlemi ile vede iki kamu kuruluşu arasındaki tahlil ücreti ile ilgili bir konu

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: tasfiye olmuş malın imha bedeli

Sayın Commer,

Arkadaşın sorusuna gayet güzel ve açıklayıcı cevap yazmışsınız. Aşağı yukarı ben de aynı şeyleri söylemektense tasfiye konusuyla alakalı bir yazı ekledim. Direk konuyla ilintili olmasa da paralelliği sebebiyle bakış açısına katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır.

Faydası olmayacağı düşüncesini taşıyorsanız silebilirsiniz.

Saygılar

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142