Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Son sınavla ilgili değişiklik ve iptallerT.C.
BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Dosya No : GÜM.06.00.52.1646-1-2008
Konu : Güm.Müş.Ön Eleme ve Güm.Müş.Yrd.lığı sınavları
ÇOK ACELE SÜRELĠDĠR
22.10.2008*
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
Ġlgi a) 14.10.2008 tarihli, 24183 sayılı yazımız.
b) 15.10.2008 tarihli, 24255 sayılı yazımız.
05.10.2008 tarihinde yapılan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları ile ilgili olarak düzenlenen Bakanlığınız ile Müsteşarlığımız arasında yapılan 2008/19 ve 2008/19-1 sayılı Protokol hükümleri uyarınca sınava katılan adayların sınav sorularına itirazlarının incelenmesi neticesinde tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1- Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavında adaylara sorulan (A) soru kitapçığının 16.sorusunda (B soru kitapçığı 85. soru) doğru seçenek olarak (d) seçeneği belirlenmiş ise de itirazlar sonucunda doğru seçeneğin (a) seçeneği olduğu anlaşıldığından soruda doğru seçenek olarak (a) seçeneğinin kabul edilmesi gerekmektedir.
2- Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavında adaylara sorulan (A) soru kitapçığının 78.sorusunda (B soru kitapçığı 23. soru) seçenekler arasında birden fazla doğru seçenek bulunduğundan sorunun iptali gerekmektedir.
3- Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavında adaylara sorulan (A) soru kitapçığının 74.sorusunda (B soru kitapçığı 27. soru) hata olduğu belirlendiğinden sorunun iptali gerekmektedir.
4- Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında adaylara sorulan (A) soru kitapçığının 14. sorusunda (B soru kitapçığı 47. soru) seçenekler arasında birden fazla doğru seçenek bulunduğundan sorunun iptali gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında adaylara sorulan ve Bakanlığınızca hazırlanan sorulara ilişkin yapılan itirazlar ilgide kayıtlı yazılarımız ile Bakanlığınıza intikal ettirilmiştir.
Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında hatalı olduğu gerekçesiyle iptali gereken sorularla ilgili olarak 2008/19 sayılı Protokolün 5.4.3 maddesi uyarınca bu soruların tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış gibi kabul edilmesi; yukarıda 1. maddede belirtilen Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavında adaylara sorulan (A) soru kitapçığının 16.sorusunda (B soru kitapçığı 85. soru) doğru seçeneğin 2008/19 sayılı Protokolün 5.4.2 maddesi uyarınca (a) seçeneği olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
2008/19-1 sayılı Protokolün 5.4.1 maddesi uyarınca Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında ise 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Umman HAMĠDOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdür V.
Müsteşar a.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Son sınavla ilgili değişiklik ve iptaller

arkadaşlar 2.sınavla ilgili geriye dönük soruları olan paylaşırsa sevinirim.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: Son sınavla ilgili değişiklik ve iptaller

sitede mevcut

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143