Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 


  #1 (permalink)
Standart Serbest bölgelerde yatırılan fonlar

Serbest bölgelerde yurtdışı çıkışlarında Türkiye' de yatırılan fonun ithalat beyannamelerinde yurtiçi ya da yurtdışı diğer gider olarak beyan edilmesiyle ilgili bir genelge, yönetmelik herhangi. bir yazı var mı acaba yardımcı olur musunuz customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
  #2 (permalink)
Standart Cevap: Serbest bölgelerde yatırılan fonlar

Orhun Bey,22 Nisan 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27560

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölgelerdeki ilgili banka şubelerince yapılan tahsilattan, İşletici veya B.K.İ.’lere Kanunun 7 nci maddesi kapsamında sözleşmeler gereği günlük olarak yapılan gelir payı aktarmaları ile Kanunun Geçici 4 üncü maddesi gereğince gelir payı ödenen Serbest Bölgelerde B.K.İ.’lerin işletme sözleşmelerindeki gelir payı kayıplarının karşılanması amacıyla Bölge Müdürlüklerince aylık olarak Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1, bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranına tekabül eden işlemler üzerinden hesaplanan tutarların, ilgili hesaptan bir sonraki ay sonuna kadar aktarmaları yapıldıktan sonra bakiye tutarlar beş iş günü içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesaplara aktarılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarında toplanan tutarlardan, Genel Müdürlük talimatına istinaden ilgili Bölge Müdürlüğü hesaplarından gelir payları aktarımı karşılanamayan tutarların ilgili B.K.İ.’lere yapılan aktarmaları ile diğer iadeler düşüldükten sonra kalan tutar, yeni bir talimata gerek kalmaksızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hafta sonları itibarıyla Müsteşarlık merkez ödemelerini yapan merkez saymanlığı hesabına, döviz cinsi gelirler için bankanın döviz alış kuru esas alınarak yapılacak dönüştürme işlemi sonucunda Türk Lirası olarak yatırılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca aylık olarak hazırlanan Özel Hesap vaziyet cetvelleri Müsteşarlığa gönderilir.” customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
  #3 (permalink)
Standart Cevap: Serbest bölgelerde yatırılan fonlar

Merhaba,
Şimdi benim sorduğum sual bu yatırdığımız fon tutarının ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinde beyan etmemiz gerekiyor mu eğer beyan etmemiz gerekiyorsa bunu yurtiçi gider mi ya da yurtdışı gider olarak mı beyan etmemiz gerektiği, saygılar. customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
  #4 (permalink)
Standart Cevap: Serbest bölgelerde yatırılan fonlar

[QUOTE=orhunkuvvetli;25589]Serbest bölgelerde yurtdışı çıkışlarında Türkiye' de yatırılan fonun ithalat beyannamelerinde yurtiçi ya da yurtdışı diğer gider olarak beyan edilmesiyle ilgili bir genelge, yönetmelik herhangi. bir yazı var mı acaba yardımcı olur musunuzMerhaba,

Öncelikle sorunuz yanlış gibi,Serbest Bölgelerden yurt dışına çıkışta fon yok.Türkiye ye girişte ve yurt dışından serbest bölgeye girişte fon söz konusu.İthalat beyannamesi dediğinize göre kastınız serbest bölgeden Türkiye ye mal girişi olsa gerek ki bu durumda,


Konu ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı’nın 23.09.1997 gün ve 36607 sayılı yazısına karşılık Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün konu ile yayımladığı 07.11.1997 tarih ve sayılı özelgesinde,“Serbest Bölgeler Kanununun 7/b maddesine göre fon ihracat ve ithalat işlemleri nedeniyle alınmaktadır.Serbest Bölgeden Türkiye'ye mal ithalinde fon'un serbest bölgedeki satıcı tarafından serbest bölge idaresine yatırıldığı ihtilafsızdır. Bu fon tutarının serbest bölgedeki satıcı tarafından satış fiyatı içinde gösterilmesi halinde ithalat katma değer vergisi matrahına gireceği ise tabiidir. Fon'un serbest bölgedeki satıcı tarafından ödenmesi nedeniyle ithalat katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı şeklinde bir mütalaa, ithalat katma değer vergisi hesaplanırken FOB bedelden fon tutarından düşülmesi anlamına gelebilecektir.Bu nedenle, satıcı fiyatı içinde yer alan fon tutarı katma değer vergisi matrahına dahil olacaktır.” denilmekle konuya açıklık getirilmiştir.SONUÇ :

Yurt dışından Serbest Bölgeye getirilen ve Serbest Bölgeden Türkiye’ ye gönderilen eşya için Serbest Bölge Geliştirme Fonu’na yapılan ödemenin, ithalat beyannamesinin tescilinden önce yapılmış bir harcama olduğu, fiilen ödenen ve ödenecek fiyata eklenmekle kalmayıp aynı zamanda satış fiyatından ayrı bir unsur olarak beyan edilmediği durumlarda 3065 sayılı KDV kanununun 21/c maddesi uyarınca KDV ‘nin matahına dahil edilmesi yerinde olacaktır. Aksi halde vergi kaybı oluşacağından KDV kanununun 51. Maddesine istinaden Gümrük Kanununun 234. Maddesinde belirtilen cezanın uygulaması kaçınılmaz olacakt customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
__________________
Şükrü Günay
Gümrük Müşaviri
  #5 (permalink)
Standart Cevap: Serbest bölgelerde yatırılan fonlar

Bu serbest bölgelerin ithalatçıya b,i faydası varmıdır acaba bu serbest bölgenin ne olduğunu anlayamadım ben. customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Cevapla
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141