Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart LÜTFEN ACİL YARDIMarkadaşlar ben türkiyeden almanyaya altın götürüp satmak istiyorum bunun için almanyadaki altın fiyatını (serbest piyasada) öğrenmem ve gümrük uygulamalarını öğrenmem lazım.eğer bilen varsa bi yardımcı olabilir mi lütfen şimdiden saolun.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: LÜTFEN ACİL YARDIM

saf haldemi? hangi gümrükten işlem yapacaksınız?
Standart RE: LÜTFEN ACİL YARDIM

altın ihraçatı yapabilirsiniz.Tahlile tabi olup,ayrıca ayar evi kontrolüne tabi.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: LÜTFEN ACİL YARDIM22 ayar burma bilezik mesela.havaalanından yanımda ne kadar para ve altınla çıkabilirim.gümrük konusuna gelince herhangi biri olabilir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: LÜTFEN ACİL YARDIM

09.08.2006 / 20408
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan kıymetli maden ve metallerden mamul ziynet eşyasının yolcu beraberinde ve ticari amaçlı olarak yurt dışına çıkarılması sırasında gümrük idarelerince yapılan işlemlerde ödeme şeklinin ne şekilde beyan edileceği hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
Konuyla ilgili olarak. Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 24.07.2006 tarihli, 39435 sayılı yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7.maddesinin: (a) fıkrasında, kıymetli maden ve eşyanın Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde ithalinin ve ihracının serbest olduğu hükmüne yer verildiği, anılan maddenin (c) fıkrasında:”Yolcular beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000,- ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına ve Türkiye’de satın alındığının tevsik edilmesi şartına bağlıdır.”hükmünün bulunduğu, söz konusu madde hükümlerine göre, kıymetli maden ve eşyanın ithal ve ihraç işlemlerinin Dış Ticaret Rejimi kapsamında yürütülmesinin esas olduğu, bu genel uygulama yanında yolcuların sahip oldukları ve ticari bir amacı bulunmayan ziynet eşyası konusunda yolculara kolaylık sağlamaya yönelik ayrıca bir düzenlemeye yer verildiği, bu nedenle ticari amaç taşıyan yolcu beraberi ziynet eşyasının diğer ticari emtiada olduğu gibi Dış Ticaret Rejimi esaslarına göre işleme tabi tutulacağının tabi olduğu, bu itibarla, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik firmalardan satın aldıkları ve adlarına fatura edilmiş olan ve ticari amaç taşıyan ziynet eşyasının yolcu beraberinde yurt dışı edilmesi sırasında gümrük idarelerince ödeme şeklinin belirlenmesinde, fatura bedelinin yurt içinde satıcıya ödendiği göz önüne alınarak ödemenin “peşin” kabul edilmesinin veya gerekli görülmesi durumunda yolcunun bu husustaki yazılı beyanının esas alınmasının uygun olacağı bildirilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Hazine Müsteşarlığının mezkur yazısına göre işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142