Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Y.dışı inşaat şantiyesine gönderilen inş.malz ve iş makinaları
İyi çalışmalar
Yurtdışında yapacağımız inşaat işi için Türkiye'deki merkezden inşaat malzemeleri ve inşaatta kullanılmak için iş makinaları ve diğer teknik makina ve teçhizat yollayacağız. Bu durumda inşaatta kullanılacak malları nasıl gönderebiliriz
ayrıca inşaatta kullanılacak ve inşaat bitince geri getireceğimiz iş makinaları ve diğer teknik makina ve teçhizatları nasıl göndermeliyiz?
Saygılar Kolay Gelsin

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Y.dışı inşaat şantiyesine gönderilen inş.malz ve iş makinaları


Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici ihracı yapılacak ticari eşya
MADDE 8 – (1) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında, yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi teknik hizmet amacı ile Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilecek eşyaya ilişkin işlemler Dış Ticaret Müsteşarlığınca 4/4/2008 tarihli ve 26837 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/1 sayılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ çerçevesinde yürütülür. Bu kapsamda geçici ihracı yapılacak eşya için gümrük beyannamesi düzenlenerek, gümrük işlemlerinin yapılması için gümrük müdürlüğüne beyanda bulunulur.
(2) Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilen eşyanın, Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen süre içerisinde geri getirilmesi esastır. Söz konusu eşyanın yurt dışında kalma süresi, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu süre Dış Ticaret Müsteşarlığınca uzatılabilir. Anılan Müsteşarlıkça verilecek süre uzatım yazısı, süre bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce ek süre belgesi olarak değerlendirilir.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ ANLAŞMALAR: (2008/1)
Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracatına ilişkin başvurular ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin geçici ve kesin ihracatına ilişkin başvurular;
a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşmenin bir örneği,
b) "İş Alındı Belgesi" ve varsa "Yurt Dışı İş Deneyim Belgesi" örnekleri,
c) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,
ç) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata/İthalata İlişkin Başvuru Formu"ndan 2 nüsha (Ek-3),
bir dilekçeye eklenerek Genel Müdürlüğe yapılır.
(2) Yukarıda sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir değişiklik olması durumunda firma, değişiklikleri ilgili belgelerle 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.
(3) Nihai kullanım amacıyla kesin ihracı yapılacak mallar için İhracat Rejimi hükümleri saklıdır.
Standart Cevap: Y.dışı inşaat şantiyesine gönderilen inş.malz ve iş makinaları


Yukarıdaki konuya istinaden sormak istediğim Suriye'ye malzemelerimizi soktuğumuz anda gümrük vergisi ödeyip ödemeyeceğimiz ve bunun ne oranda olacağıdır ? Yanıtlayabilirseniz çok sevinirim.

Teşekkürler
Standart Cevap: Y.dışı inşaat şantiyesine gönderilen inş.malz ve iş makinaları
Ülkemizde olduğu gibi geçici getirilen eşyalara ait Ülkelerin Gümrük ve K.D.Vergileri eşyanın ülkede kaldığı süre boyunca teminat olarak alınabilinir. Söz konusu geçici girişi yapılan eşyaların ülkeye girdiği gibi çıkışı sağlandığında alınan teminat miktarı ihracatcı firmaya iade edilir. Ancak konu ile ilgili olarak Suriyede ki muhataplarınızla görüşerek bu tür geçici girişler hakkında ki vergilerin nasıl taahhakkuk ettiğini net öğrenebilirsiniz.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143