Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Question Mikro İhracat
Mikro ihracat kapsamında KDV iadesi talep edilip edilmediği hakkında bilgisi olan var mı?

Mikro ihracattan kastım; Daha önceden gümrük şirketleri aracılığıyla yaptığımız küçük tutardaki ihracatlarımızdan 1 tanesini bu ay denemek için DHL firması üzerinden gerçekleştirdik. (Daha az maliyetli olduğu için)

Elimde şu an DHL'den verdikleri EX li olan beyanname numarası ve o beyanname görüntüsüne ilişkin ekran görüntüsü var ama beyanname nosu VEDOP sisteminden sorgulanamıyor. İadesini alabilmem için KDV listesine bunu eklemem lazım.

DHL'deki temsilci, "detaylı beyanname" açtırdığımızda iade alabileceğimizi ama şu anki "mikro ihracat" ile ilgili alabileceğim konusunda kesin birşey söyleyemedi. Gümrük müdürlüğünün Mikro ihracat için alt yapısının hazırlık aşamasında olduğunu söyledi, vergi dairesindeki memurla görüştüm onun da haberi yok.

Aranıda bu konuyla ilgili kdv iadesi talebi olan var mı?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Mikro İhracat


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
39044742-KDV 12-1622
Konuya ilişkin olarak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin “İhracat İstisnası” başlıklı II/A bölümünün “İade” alt başlıklı (1.1.4) bölümünde, gümrük beyannameli mal ihracı nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerine ilişkin dilekçeye, satış faturaları listesi, gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi), ihracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi ve iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunun ekleneceği belirtilmiştir.
Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB’nin ibrazına gerek yoktur.
Öte yandan, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında dökümünün alınamadığı durumlarda, taşıma işini yapan kargo şirketi adına düzenlenen beyannameye ilişkin bilgileri içeren bir yazının kargo şirketinden alınarak beyanname eki listeyle birlikte vergi dairesine ibraz etmeniz halinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesi mümkün olup, bu bağlamda söz konusu yazı ve listelere istinaden, kargo firması aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz ihracatlara ilişkin faturaları KDV’siz düzenleyebileceğiniz tabiidir.
Saygılarımla
KEMAL SALMAN

EKSPRES GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
NİĞDE ORGANİZE SAN. BÖL.
ÇARŞI GRUBU NO:2
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ YANI / NİĞDE
Gsm: 0534 706 17 07
Tel: (0388) 225 00 77
Fax0388) 225 02 08
www.ekspresgumruk.com.tr

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143