Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Yeni Genelge 2014/7 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaMerhaba. İlgili arkadaşların görüşlerini almak için bu konuyu açıyorum. Ben göremedim ama eğer daha önce paylaşıldı ise kusuruma bakmayın. Yazdıklarım tamamen benim yorumlarımdır. Herhangi bir kesinliği yoktur. Konuya ve mevzuata hakim arkadaşların yorumları çerçevesinde, bende yurtdışı internet sitelerinden ürün alıp almamaya karar vereceğim.

Öncelikle posta yolu ile yurtdışından ürün getirilmesi konusunda bildiğiniz üzere 75 Euro muafiyeti ve yıl içerisinde en fazla 5 kez ürün alabilme zorunluluğu vardı. Bu karar Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 06/07/2011 tarih ve 2011/39 sayılı genelgesine istinaden uygulanmaktaydı. Bakanlık tarafından 24/03/2014 tarihinde çıkarılan 2014/7 sayılı genelge ile, 2011/39 sayılı genelgenin posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin hükümlerinin kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Yani artık geçerli olan genelge son çıkan 2014/7 sayılı genelge gibi görünmektedir.

Ekte her iki genelge de yer almaktadır.

Benim buradan anladıklarım;

1-) 2014/7 sayılı genelgede bahsedilen 07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki 4458 sayılı Gümrük kanununda yer alan muafiyetlere geri dönüldü (artık 75 Euro değil, 150 Euro)

2-) 2014/7 sayılı genelge 2011/39 sayılı genelgeyi yürürlükten kaldırıyorsa, bu genelgede yer alan "yılda beş kez" şartıda ortadan kalkmış oluyor.

3-) Önceki genelgede belirtilen muafiyet miktarının (75 Euro) aşılması durumunda, aşılan miktar için gümrük vergisi uygulanırken, yeni genelgede getirilen ürünün 150 Euro yu aşması durumunda ürün bedelinin tamamına gümrük vergisi uygulanıyor.

Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Gumruk 2014-7.pdf (545,3 KB (Kilobyte), 17x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: pdf Gumruk 2011-39.pdf (131,5 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: doc 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bakanlar Kurulu Kararı.doc (58,0 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
Standart Cevap: Yeni Genelge 2014/7 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya

Merhaba,


Yeni bir genelge çıkmasıyla nasıl böyle bir çıkarım elde ettiniz anlamadım.
2009/15481 sayılı BKK nın 45.maddesi hala yürürlükte.(limit hala 75 eur).
yılda 5 kez şartı kalkmış oluyor ama ilgili BKK nın 45.maddesinde Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir ibaresi var.3.maddede yazdığınızı çok anlayamadım şunu söyleyebilirim;(Karann 62 nci maddesi kapsammda(değeri 1500 eur ya kadar olan eşya), Türkiye Gümrük Bolgesindeki gercek bir kisiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esyanın vergilendirilmesinde, esya kiymetinden Kararın 45 inci maddesinde (değeri 75 eur ya kadar olan eşya) gecen deger mahsup edilmeyecektir.
Standart Cevap: Yeni Genelge 2014/7 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya

Elbette yanlış yorumluyor olabilirim ancak sizinde bahsettiğiniz 2009/15481 sayılı BKK. nın 45. maddesinde 75 Euro yazmıyor ki, 150 Euro yazıyor. İlgili madde aşağıda:

Madde 45- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır.

75 Euro luk muafiyet uygulanması konusundaki limit hakkında herhangi bir geçerli BKK ya da genelge bulamadım. Buna istinaden ilk mesajımı yazmıştım.

3. Maddede anlatmaya çalıştığım konu ise (Sizin dediğiniz gibi 75 Euro sınır olduğunu farzediyorum), Diyelim Çin'den 90 Euro değerinde bir ürün satın aldınız (Çinden vergi %20, AB ülkelerinden %18) ;

Eski vergi hesabında

90 Euro (Ürün fiyatı) - 75 Euro (Muafiyet sınırı) = 15 Euro (Vergilendirilecek tutar)

yani 15 Euro nun %20 si vergi olarak alınırken

Yeni vergi hesabında 90 Euro nun tamamına %20 vergi uygulanıyor.


Dediğim gibi, hukukçu değilim ve kendime göre yorum yapıyorum. Hatalı olabilirim.

Yorumlarınızı bekliyorum.
Standart Cevap: Yeni Genelge 2014/7 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaArkadaşım sen eski değişiklikten önceki halini okuyorsun .MADDE 45 -(1) (20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı R.G.’de yayımlanan Bakanlar KuruluKararı ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargotaşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır.

(8/11/2013 tarihli ve 28815 sayılı R.G.’ deyayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile madde
yeniden düzenlenmiştir.) Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da
hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya
MADDE 62-(1) Kıymeti 1500 Avro'yugeçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı
yoluyla gelen eşya için 45. ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri
aşan eşyanın değeri üzerinden;
a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,
b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

yani 75 euroyu aşıyorsa 1500 euroyu geçmemek kaydıyla kıymetin tamamı üzerinden maktu vergi ödersin.(75 euroluk kısmı mahsup edimez)
Ancak
(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;
a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluylagelmesi,
c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,gerekir.”

saygılar..

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143