Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart ABD den çocuk vitamini ithalatıABD den çocuk vitamini getirmek istiyoruz, ne yapmamız gerekiyor, izin vs.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ABD den çocuk vitamini ithalatı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının resmi izni GEREKİR.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: ABD den çocuk vitamini ithalatı

Aşağıda içerik olarak ithal etmek istediğiniz Çocuk vitamininin muhtemel GTİP numaralarını incelemenizi tavsiye ederim. İçerik olarak muhtemel GTİP listesini inceledikten sonra 12 rakamlı net GTİP'i yazmanız durumunda daha sağlıklı bilgi verebilirim.

olası GTİP'in 2936............. olduğundan yola çıkarsak ithal aşamasında Gümrük Mevzuatı açısından gerekli belge ve bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

Data detaylı bilgi almak isterseniz Vitaminin analiz içeriğini yazarsanız somut bilgiler verebilirim.
1) İhtisas Gıda Giriş ve Çıkış Kapıları : Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt (06.02.2008 itibariyle), Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden, İthalat işlemleri gerçekleşir.

2) Sağlık Kontrol :İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu için Kontrol Belgesi alınması gerekir

Kontrol Belgesi alınması için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek-4), proforma fatura veya fatura, analiz sertifi¬kası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı’nca insan sağlığı ve güvenliği yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalat öncesinde adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur.
(2) Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate alınır. Ancak, adı geçen Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.
(3) Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatın¬da, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir:
a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,
b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,
c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,
ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

GTİP : 2936 : Ek-2/A : Tıbbi Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri,
İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan Maddeler ile Tıbbi Müstahzarlar kapsamında olup
Ekli listeler (Ek-2/A,B,C,D ve Ek-3) kapsamı maddeler için 12 aydır


3) Yem Sanayiinde Kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı akınması gerekir
29.36 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :
- Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):
2936.21 - - Vitamin A ve türevleri
2936.21.00.00.11 - - - Vitamin A
2936.21.00.00.12 - - - Vitamin A asetat
2936.21.00.00.13 - - - Vitamin A propiyonat
2936.21.00.00.14 - - - Vitamin A palmitat
2936.21.00.00.15 - - - Vitamin A asit (retinoik asit)
2936.21.00.00.19 - - - Vitamin A 'nın diğer türevleri
2936.22 - - Vitamin B 1 ve türevleri
2936.22.00.00.11 - - - Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin]
2936.22.00.00.12 - - - Tiyamin hidroklorür
2936.22.00.00.13 - - - Tiyamin mononitrat
2936.22.00.00.19 - - - Vitamin B 1'in diğer türevleri
2936.23 - - Vitamin B 2 ve türevleri
2936.23.00.00.11 - - - Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin]
2936.23.00.00.12 - - - Riboflavin 5'-ortofosforik esteri
2936.23.00.00.13 - - - Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları
2936.23.00.00.19 - - - Vitamin B 2'nin diğer türevleri
2936.24 - - D - veya DL -Pantotenik asit (B 3 vitamini veya B 5 vitamini) ve türevleri
2936.24.00.00.11 - - - D-veya DL-Pantotenik asit
2936.24.00.00.12 - - - Sodyum pantotanat
2936.24.00.00.13 - - - Kalsiyum pantotanat
2936.24.00.00.19 - - - Vitamin B 3 veya B 5'in diğer türevleri
2936.25 - - Vitamin B 6 ve türevleri
2936.25.00.00.11 - - - Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol]
2936.25.00.00.12 - - - Piridoksin hidroklorür
2936.25.00.00.19 - - - Vitamin B 6'nın diğer türevleri
2936.26 - - Vitamin B 12 ve türevleri
2936.26.00.00.11 - - - Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ]
2936.26.00.00.12 - - - Hidroksi kobalamin
2936.26.00.00.19 - - - Vitamin B 12'nin diğer türevleri
2936.27 - - Vitamin C ve türevleri
2936.27.00.00.11 - - - Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ]
2936.27.00.00.12 - - - Sodyum askorbat
2936.27.00.00.13 - - - Kalsiyum askorbat
2936.27.00.00.19 - - - Vitamin C'nin diğer türevleri
2936.28 - - Vitamin E ve türevleri
2936.28.00.00.11 - - - Vitamin E (tokoferol)
2936.28.00.00.12 - - - Tokoferil asetat
2936.28.00.00.13 - - - Disodyum tokoferil fosfat
2936.28.00.00.19 - - - Vitamin E'nin diğer türevleri
2936.29 - - Diğer vitaminler ve türevleri:
- - - Vitamin B 9 ve türevleri
2936.29.10.00.11 - - - - Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]
2936.29.10.00.12 - - - - Vitamin B 9'un türevleri
- - - Vitamin H ve türevleri
2936.29.30.00.11 - - - - Vitamin H (biyotin)
2936.29.30.00.12 - - - - Vitamin H'nin türevleri
- - - Diğerleri
2936.29.90.00.11 - - - - Vitamin K (fitomenadion (INN) )
2936.29.90.00.12 - - - - Vitamin K'nın türevleri
2936.29.90.00.13 - - - - Vitamin PP (nikotinamit (INN) )
2936.29.90.00.14 - - - - Nikotinik asit (INN)
2936.29.90.00.19 - - - - Vitamin PP'nin diğer türevleri
2936.29.90.00.21 - - - - Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ]
2936.29.90.00.22 - - - - Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol)
2936.29.90.00.23 - - - - Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol)
2936.29.90.00.24 - - - - Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol)
2936.29.90.00.25 - - - - Vitamin D'nin türevleri
2936.29.90.00.26 - - - - Vitamin A+D3
2936.29.90.00.29 - - - - Diğer vitaminler ve türevleri
2936.90 - Diğerleri (tabii konsantreler dahil):
- - Vitaminlerin tabii konsantreleri:
2936.90.11.00.00 - - - A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri
2936.90.19.00.00 - - - Diğerleri
- - Diğerleri
2936.90.80.10.00 - - - Provitaminler (karışık olmayanlar)
2936.90.80.90.00 - - - Diğerleri ,


29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2938.10 - Rutosid (rutin) ve türevleri
2938.10.00.00.11 - - Rutosid (rutin)
2938.10.00.00.12 - - Rutosid türevleri
2938.90 - Diğerleri:
- - Dijital glikozitler
2938.90.10.00.11 - - - Dijitoksin
2938.90.10.00.19 - - - Diğerleri
2938.90.30.00.00 - - Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar
- - Diğerleri :
2938.90.90.10.00 - - - Saponinler
- - - Diğerleri
2938.90.90.90.11 - - - - Strofantin
2938.90.90.90.12 - - - - Arbutin
2938.90.90.90.13 - - - - Amigdalin
2938.90.90.90.14 - - - - Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.18 - - - - Diğerleri
Standart RE: ABD den çocuk vitamini ithalatıSize örnek Kontrol Belgesi formunuda ekliyorum.

Ek-4
T.C.
Sağlık Bakanlığı
................ Genel Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ
G.T.İ.P. :
Madde ismi (*) :
Hangi listede yer aldığı :
Özel İzin Belgesi/Permi Tarih/No (**):
İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no :
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası :
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi :
Malın kullanılacağı yer:
Malın miktarı:
Malın menşe ülkesi :
Malın yükleneceği ülke:
Malın giriş gümrüğü:
Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu:
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.
A- Avrupa Topluluğu,
B- FDA,
C- Dünya Sağlık Teşkilatı
spesifikasyonlarına uygundur.
D- 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uygundur.
(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(**) İlgili Tebliğin (Ek-1 Özel İzin Alınması Gereken Maddeler) listesinde yer alan ürünler için İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı; 2008/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.


Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza
İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamındaki maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür.
Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.


İmza ve mühür
Tarih

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ABD den çocuk vitamini ithalatı

Cevaplar için çok teşekkür ederim.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143