Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart kepek ithalati
kepek ithalati ile alakali ne gibi gumler vardir

yurt disindan kepek ithalati ile ilgili ne gibi gumrukleri odemem gerekir ve oranlari nedir

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: kepek ithalati


http://www.gumrukforum.com/forum/Kepek-ithalati-t-811.html
Standart RE: kepek ithalati


2302.10 - Mısırdan elde edilenler:
- - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.10.10.00.11 - - - Kepekler
2302.10.10.00.19 - - - Diğerleri
- - Diğerleri
2302.10.90.00.11 - - - Kepekler
2302.10.90.00.19 - - - Diğerleri
2302.30 - Buğdaydan elde edilenler:
- - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0, 2  mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçme yen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen  ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1, 5 veya daha fazla  olanlar
2302.30.10.00.11 - - - Kepekler
2302.30.10.00.19 - - - Diğerleri
- - Diğerleri
2302.30.90.00.11 - - - Kepekler
2302.30.90.00.19 - - - Diğerleri
2302.40 - Diğer hububattan elde edilenler:
- - Pirinçten elde edilenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.40.02.00.11 - - - - Kepekler
2302.40.02.00.19 - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2302.40.08.00.11 - - - - Kepekler
2302.40.08.00.19 - - - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0, 2  mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen  ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün  bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1, 5 veya daha fazla olanlar
2302.40.10.00.11 - - - - Kepekler
2302.40.10.00.19 - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2302.40.90.00.11 - - - - Kepekler
2302.40.90.00.19 - - - - Diğerleri
2302.50 - Baklagillerden elde edilenler
2302.50.00.00.11 - - Kepekler
2302.50.00.00.19 - - Diğerleri23.02  Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (‘pellet’) halinde olsun olmasın (YGSKGTE) "        İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ ve 18.09.2003 /23799 yazı gereğince, söz konusu eşya ilgili Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-B sinde mevcut olup, ithalat işlemleri sadece aşağıdaki Gümrüklerden yapılabilir. Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenlerin (YGSKGTE) ithalatı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. [Gıda maddeleri; Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve çikletler ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve içilen ham, yarı ve tam işlenmiş her türlü maddeyi, şeklinde tanımlanmıştır. (İlgili Tebliğin 4 üncü Md.)]
        Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Doğubayazıt (06.02.2008 itibariyle), Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri."
23.02  Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (‘pellet’) halinde olsun olmasın (YGSKGTE hariç) "        Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-4 Yem Sanayiinde Kullanılan Maddelerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.  Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
        28.01.2003 / 2404 yazıda; GERİ GELEN eşya için, kontrol belgesi aranmaksızın gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların mevzuata uygun çıkması halinde ülkemize girişine izin verilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır.
        Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); Karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
        01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
        (YYSİO):Yalnız Yem Sanayii İçin Olanlar "
23.02  Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (‘pellet’) halinde olsun olmasın (YGSKGTE) "        Standardizasyon 2008-5 Tebliğ Ek-6/B Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulanlar için Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.
        28.01.2003 / 2404 yazıda; GERİ GELEN eşya için, kontrol belgesi aranmaksızın gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların mevzuata uygun çıkması halinde ülkemize girişine izin verilmesi gerektiği, talimatlandırılmıştır.
        Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde (Md.6/1); karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde (Md.6/3), bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.
        01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
    (YGSKGTE): Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler"
23.02  Kepekler (DİİB Kapsamı ikinci işlem görmüş ürünlerden olanlar hariç)         02.03.2007 / 6677 yazıda; ... ‘kül’ ve ‘nişasta’ oranlarının tespitine ilişkin analizlerin büyük kısmının İl Tarım Müdürlüklerine ait laboratuarlarda yaptırıldığının görüldüğü, belirtilerek; Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 11. FASIL NOTUNDA tarife tespitine ilişkin olarak BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN (DİİB Kapsamı ikinci işlem görmüş ürünlerden kepek hariç), ithalinde gümrük mevzuatı çerçevesinde ve GÜMRÜK Laboratuarlarında Tahlillerinin yaptırılması yönünde uygulamaya gidilmesinin uygun olacağı, talimatlandırılmıştır.
23.02  Tüm Alt Pozisyonlar         Dahilde İşleme Rejimi İhracat 2006/12 Tebliğinin 14'ünca maddesi kapsamında değerlendirilerek Gümrük İdarelerince DAHİLDE İŞLEME İZNİ verilemeyeceği (menfi) anılan Tebliğin 14 üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.
23.02  Sadece hayvan yemlerinden olanlar "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın II Sayılı Liste kapsamında ve % 8 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
23.02  Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ('pellet' halinde olsun olmasın): "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
23.02  Fas Krallığı Menşeli G.V.% 6   | Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (‘pellet’ halinde olsun olmasın) "        Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2005-9824 çerçevesinde, FAS Krallığı menşeli tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.
        Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, karşısında gösterilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu uygulanır. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
        09.10.2006 / 26064 yazıda; İbraz edilen EUR.1 dolaşım belgelerinden 3. ülkeler üzerinden transit olarak gelen eşyalara ilişkin olanların tamamı ile bunlar dışında kalan ve doğruluğundan şüphe edilenlerin sonradan kontrol işleminin yapılması, talimatlandırılmıştır."2302.10.10.00.11  AB ve EFTA % 4  | MAK.% 4  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 4  | Kepekler "        95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın (I) Sayılı TARIM ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşında belirtilen oran üzerinden Gümrük Vergisine tabidir. (2007/13006 sayılı BKK ile değişik)
        I Sayılı Liste TARIM ÜRÜNLERİNİ içermesinden dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
2302.10.10.00.19  AB ve EFTA % 4  | MAK.% 4  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 4  | Diğerleri
2302.10.90.00.11  AB ve EFTA % 4  | MAK.% 4  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 4  | Kepekler
2302.10.90.00.19  AB ve EFTA % 4  | MAK.% 4  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 4  | Diğerleri
2302.30.10.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.30.10.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
2302.30.90.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.30.90.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
2302.40.02.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.40.02.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
2302.40.08.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.40.08.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
2302.40.10.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.40.10.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
2302.40.90.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.40.90.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
2302.50.00.00.11  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Kepekler
2302.50.00.00.19  AB ve EFTA % 13,5  | MAK.% 13,5  | B-HER.% 0  | D.Ü.% 13,5  | Diğerleri
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: kepek ithalati
yukaridaki kisaltmalar hangi ulkeleri ifade ediyor AB, EFTA, MAK, B-HER,D.U

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: kepek ithalati


Alıntı:
rkcolak´isimli üyeden Alıntı
yukaridaki kisaltmalar hangi ulkeleri ifade ediyor AB, EFTA, MAK, B-HER,D.U

AB, Avrıpa birliğine üye ülkeleri
EFTA, Efta Ülkeleri
MAK, Makedonya
B-HER, Bosna Hersek
D.U, Diğer Ülkeler

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143