Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart süre uzatımıHerkese iyi günler kolay gelsin.sorum şu:ambar bekleme süresi içerisinde beyanname açılıp ve yine süre dolmadan beyanname gümrük memuru tarafından kapatıldığı durumlarda süre sonu geldiği halede gümrük vergilerini temin edemediğimiz durumlarda süre uzatımı talebinde bulunabilir miyiz.
Gümrük idaresi, beyannamenizi açmışsınız bu yüzden süre uzatımı talebinizi yerine getiremiyoruz diyebilir mi?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: süre uzatımı

MADDE 70- 1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde, tescil edilmiş beyanname kapsamı eşyanın;
a) Muayenesine başlanamaması veya devam edilememesi,
b) Beyan edildiği gümrük rejimine tabi tutulması için verilmesi gereken belgelerin verilmemiş olması,
c) Ödenmesi veya teminat altına alınması gereken ithalat veya ihracat vergilerinin ödenmemesi veya teminatın verilmemesi,
Hallerinde, eşya muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alınacak para cezasını veya diğer takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir tutanağa bağlanır ve daha sonra eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
2. Gümrük antrepolarında bulunan eşya için, serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin beyanname verilmesi halinde, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde işlemleri bitirilemeyen eşya ile ilgili olarak 1 inci fıkra hükümleri uygulanır.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
Standart RE: süre uzatımı

Uğur75,
Evet,bir dilekçeyle süre uzatım ek süre talebinde bulunabilirsin.İdare bunu demez mücbir sebep hallerinde 30 gün ek süre alma hakkın var.
(iletisim bilgisi silinmistir. Sadece vip uyeler iletisim bilgisi yayinlayabilirler ve gorebilirler)
Standart RE: süre uzatımıUğur 75,
Ambar bekleme süresi bitmediyse daha önce yazdığım gibi ama eğer süre bittiyse dilekçeyle ek süre alamazsın CIF kıymetin %1 ini ödeyerek işlemlere devam edebilirsin.
kolay gelsin

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: süre uzatımı

kısa bir hatırlatma yapim beyannameye bağlanmış ve işi bitmiş beyanname muh.özet beyana ek süre almanıza idarece izin verilmez diye biliyorum.Bunla ilgili olarak bu yazı var aslında.Gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim.Benim başımada gelmişti izin vermediler..
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.35.1032-5039 ANKARA
Konu :22.03.2001 / 07261

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, son günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ithalatçıların ve sanayicilerin geçici depolama yerlerinde bulunan eşyalarının fiili ithalatını gerçekleştiremediklerini; bu eşyayı önümüzdeki günlerde para piyasasında beklenen olumlu gelişmelerden sonra ithal edebilecekleri anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46’ıncı maddesi; “1. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir.
2. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, ‘buna ilişkin işlemler
a)Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün,
b)Diğer bir yolla gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün,
içinde tamamlanır.
3. Şartlar gerektirdiği takdirde, Müsteşarlık 2’ncl fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa bir süre saptayabilir veya bu sürelerin uzatılmasına izin verebilir. Ancak, gerçek ihtiyaçları aşan süre uzatımı yapılamaz.” Hükmüne amirdir.
Bu itibarla, 15.02.2001-30.04.2001 tarihleri arasında verilmiş ve verilecek olan özet beyanlar kapsamındaki eşya için, ekonomik kriz gerekçesiyle usulüne uygun olarak yapılan süre değişimi taleplerinin kabul edilerek ve bu eşya ile ilgili olarak daha önce ek süre verilip verilmediğine bakılmaksızın her talep sahibine 1 (Bir) ay ek süre verilmek suretiyle işlem yapılması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142