Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Gümrüğe gelmiş malların yeniden satılmasıMerhabalar,

Burası gerçekten çok güzel bir forummuş, cevabını aradığım birçok sorunun cevabına ulaşabildim.

Başıma gelen yeni bir olay var, görüşlerinizi ve yardımlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim.

Yurtdışından gönderilen mallarımız gümrüğe girdiler ancak alıcı (ithalatçı) taşıma esnasında iflas ettiği için malları teslim almadı. Biz de banka aracılığıyla göndermiş olduğumuz tüm belgeleri geri aldık ancak mallarımız hala gümrükte duruyor. Acaba bu malları geri göndermeden yeni bir Türk veya yabancı alıcıya satmamız mümkün müdür? Eğer mümkünse ne gibi bir muamele gerekecektir? Yeni alıcı en başta kendisi adına gönderilmemiş olmasına rağmen malları gümrükten çekebilir mi?

Bir de mallarımız (Dehydol) neredeyse 2 aydır gümrükte bekliyor, millileştirilmeleri ne zaman söz konusu olacaktır. Beni konuyla ilgili mevzuata yönlendirebilir misiniz?

Teşekkür ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Gümrüğe gelmiş malların yeniden satılması

Eşyaların gümrükte başka bir alıcıya devri mümkün. İsterseniz yurt içinde başka bir alıcı bulursunuz veya geldiği ülke ya da başka bir ülkeye gönderebilirsiniz. Ancak mevzuata göre denizyoluyla gelen eşya için 45, diğer yollarla ( hava,kara,demiryolu vb.) gelen eşyalar için 20 gün içinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde müraacat ederseniz 1 ay ek süre verilir (mazaretsiz). Bu süre içinde de işlemleri bitiremezseniz mücbir sebep bildirerek ek süre alınabilir. Mücbir sebep hallerinde alıcının, satıcının iflasına da yer verilmiş durumda. Yaşanan global ekonomik krizi de sebep olarak gösterebilirsiniz kanaatindeyim. Nitekim 2001 krizi mücbir sebep olarak kabul edilmişti. Bu süreyi de kullanamazsanız perakende satış ilanı çıkmadan önce gümrüğe müraacat edip eşyalarınızı ithal etmek istediğinizi bildirin. Gümrük gerekli incelemeyi yapıp talebiniz uygunsa CIF kıymetin %1 i oranında ceza tahsil edip ithaline izin verir ( 30 gün içinde ) . Bunu da kaçırmışsanız tasfiye edilen eşyalarınızı ihaleye katılmak suretiyle alabilirsiniz. Bu da olmazsa çarşı, pazar gezeceksiniz artık yapıcak bişey yok
Standart RE: Gümrüğe gelmiş malların yeniden satılması

Cevabınız için çok teşekkür ederim, gerçekten çok yardımcı oldu.

Açıklamalarınızla ilgili (özellikle başka bir alıcıya devir, süreler) beni yönlendirebileceğiniz bir kanun, kararname, tebliğ, vs. var mı acaba?

Teşekkür ederim
Standart RE: Gümrüğe gelmiş malların yeniden satılmasıGümrük Yönetmeliği

Süre

Madde 71- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesine ilişkin işlemlerin deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün, diğer bir yolla gelen eşya için yine özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün içerisinde tamamlanması gerekir.

Sürenin durduğu haller ve süre uzatımı

Madde 72- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrüğe sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin 71 inci maddede belirtilen süreler içinde tamamlanması esastır.

Ancak;

a) Eşyanın herhangi bir adli veya idari takibata konu olması halinde bu takibat nedeniyle geçen süreler,

b) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi sırasında geçen süreler,

İşlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir.

(14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik)Eşyanın Gümrük Kanununun ilgili hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelip gelmediğinin tespitinde 71 inci maddede belirtilen yirmi veya kırkbeş günlük süreler ile yukarıda belirtilen süreler re’sen dikkate alınır. Bu sürelerin gümrükçe bilinmesinin zorunlu olmadığı durumda, eşyanın ilgilisi tarafından vaktinde bilgi verilmemesi nedeniyle tasfiyelik hale geldiği düşünülerek düzenlenen tespit ve tahakkuk belgeleri, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar yapılan bir başvuru sonucunda, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri dikkate alınarak, süreyi durduran sebepler bulunduğunun anlaşılması durumunda iptal edilir. İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihten itibaren yapılacak süreyi durduran sebeplerin bulunduğuna ilişkin başvurular değerlendirilmez.

71 inci maddede belirtilen süreler ilgilinin doğrudan veya mutat haberleşme araçları ile yazılı başvurusu üzerine gümrük müdürlüklerince uzatılır. Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde, bu talebin gerekçesinin belirtilmesi şarttır.

Antrepolardaki eşyanın başkasına devri

Madde 291 - Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu devir isteğinin idarece kabulü, eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır.

Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici herhangi bir durumun varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan devir işlemi yapılamaz.

Devir isteğinin uygun görülmesi halinde, antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Gümrüğe gelmiş malların yeniden satılması

Sayın Arsenick,

İlginiz için çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz. :1 (20):

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142