Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü
Selamlar,
Alamanya'da bulunan firmadan, Türkiyede (belirsiz süreyle) kullanılmak üzere malzeme kiralanacak. Kiralama işlemini firmamız yapacağı için gümrük işlemleri bizim tarafımızdan gerçekleştirilecek. Gümrük işlemi sırasında nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında yardımcı olmanızı rica edeceğim.

Geçici kabul olarak gelen bu malzemeye tam muafiyet yada kısmı muafiyet verilmesi durumunda, nasıl bir gümrük işlem süreci gerçekleşir ??

Yardımınızı rica edeceğim & Teşekkürler,
HANDE

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü


Merhaba Hande hanım,
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun 29 uncu maddesine göre Finansal Kiralama Sözleşmeleri kapsamındaki eşyanın Türkiye'ye girişinde, gümrük mevzuatının süre kısıtlaması hariç sözleşme süresine bağlı Geçici İthalat Rejimine dair hükümler uygulanmaktadır.

Anılan Kanun çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tescilleri uygun görülen Finansal Kiralama Sözleşmeleri kapsamındaki eşyanın geçici ithaline izin verilmekte ve geçici ithali gerçekleştirilen eşyaya ait geçici ithalat beyannamelerinin birer örneği ilgili gümrük idaresi tarafından adı geçen Kuruma gönderilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamı Gümrük Yönetmeliği'nin 419 uncu maddesi gereğince gümrük idarelerince geçici ithaline izin verilen eşyanın yurt dışından kiralanarak getirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından operasyonel (adi kiralama) ya da finansal kiralama yoluyla ithal edilen eşyanın gerek dış ticaret istatistiklerine gerekse ödemeler dengesi hesaplarına daha sağlıklı yansıtılmasının gerektiği belirtilerek, operasyonel kiralama ile ithal edilen eşyanın, kira süresi sonunda yeniden ihraç edileceği için dış ticaret istatistiklerine dahil edilmediği, ancak ödemeler dengesi hesapları için ayrı kayıt edilerek raporlandığı, bu kiralama şekilleri istatistiklerde ayrıştırılırken, beyannamenin 24 numaralı alanındaki sözleşme kodlarının finansal kiralama için "15", operasyonel kiralama için "61" olarak kullanılması gerekirken, ithalatçıların finansal kiralama işlemlerini "15" sözleşme kodu ile beyan etmek yerine "90" kodu ile beyan etmesi neticesinde, gümrük beyanname bilgilerinden finansal kiralama ile yapılan ithalatları sağlıklı tespit etmenin mümkün olmadığı, bu nedenle zaman zaman dış ticaret değerlerinde geriye dönük düzeltmeler yapılması gerektiğinden bahisle yükümlülerin kiralama yoluyla yaptıkları geçici ithalatta, Gümrük Yönetmeliği Eklerinden Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Ek-20'nin "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" isimli 12 no.lu ekinde yer alan sözleşme kodlarının doğru şekilde beyan edilmesi istenilmektedir.

Bu itibarla, kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliği eklerinden Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Ek-20'nin "İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar" isimli 12 no.lu ekinde yer alan (15) ve (61) kodlarının mevzuat dahilinde doğru beyanının sağlanması ve konuyla ilgili olarak yükümlülerin de bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
RE: Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü


Meteor

hande hanımın eşyası finansal kiralama değil.

ticari kiralama olacak.

gümrük kanununa göre geçici ithalat yapılacak.

Hande hn

eşyaların ne olduğu ile ilgili bilgi verebilirseniz tam muafiyet veya kısmı muafiyat kapsamına girip girmeyeceği ile ilgili bilgi verebiliriz.

Bazı eşyaların ticari kiralamada olsa bu kapsamda girişini yapamıyorsunuz.
Standart RE: Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü
YORUMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.. evet ticari kiralama olacak ve burada da malzemlerin işi bitince, ithal edilen firmaya geri gönderilecek.
KİRALANACAK MALZEMELER;

- acil kaçış maskesi / 9020.000000.11
- solunum koruyucu ekipman / 9020.000000.11
- sabit ve portatif gaz dedektörleri / 9027.10100.000
- kompresör / 84148078 - ?

Genel olarak iş güvenliği malzemeleri. Petrol arama merkezinde kullanılıcak, arama tamamlanınca malzemeler geri gönderilecek.
Bildiğim kadarıyla 6 ay süresi var ? 6 aydan fazla süren işlem için uzatma almam mümkün müdür ?
HANDE

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Almanyadan kiralanacak malzeme için gümrük prosedürü


Merhaba Osman bey ,
benim yazmış olduğum 2009/10 nolu genelge genelgenin Konu : Kiralama veya finansal kiralama kapsamındaki geçici ithalat işlemlerinde (15) ve (61) kodlar olarak belirtilmiş ticari kiralama içinde bu genelge geçerlidir.


(*******)Madde 419 - (14.08.2002 tarihli, 24846 sayılı R.G. yayımlanan değişik hali) Geçici ithalat izni eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine yetkili gümrük idarelerince verilir.

Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eşyanın, geçici ithalat rejiminden yararlandırılmasına ilişkin izin talep başvurularının aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılması gerekir.

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen diğer eşya için izin hak sahibi tarafından 55 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu düzenlenerek aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı ile;

a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,

b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,

c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi, ibraz edilerek yetkili gümrük idaresine başvurulur.

İzin Talep Formu üzerindeki kutuların yetersiz olması halinde eşyaya ait bilgileri içeren üç nüsha liste forma eklenir..

KISMİ MUAFİYETTEN FAYDALANMAYACAK EŞYA LİSTESİ

(26.06.2002 tarih ve 24797 sayılı R.G. ile yayımlanan 2002/4256 sayıl BKK ile değişik)

a)

b) Tüketilebilen ürünler (sarf malzemeleri)

c) Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresine bağlı olarak kullanım süresinin uzunluğu nedeniyle ülke ekonomisine zarar verecek eşya

d) Gerçek ve tüzel kişilerce bir gelir temin etmek amacıyla umuma mahsus yerlerde kullanılmak veya kullandırılmak üzere getirilen eşya

e) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya

f) Komple tesis (Kamu kurumları tarafından getirilecek olanlar hariç)

g) Büro eşyası (Bilgisayar, fotokopi cihazı, çok amaçlı telli telefon, faks cihazı vb. alet ve cihazlar)

h) Kara taşıtları (Özel amaçlı olanlar hariç)

i) Yedek parça

j) Ülke sanayi ve ekonomisine bir katkı sağlamayacak kişisel kullanım amacı ile getirilecek ev eşyası ve diğer eşya

k) Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143