Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart TRT BANDROLÜ İÇİN AYKIRI BİR YORUM3093 sy 6.m: ...Bu cihazları bandrolsüz veya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlara bandrolsüz veya etiketsiz her bir cihaz için cihazın rayiç değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir. (Ek cümle: 16/06/2009-5904 S.K./37.mad) Tahakkuku müteakip tebliğ edilen para cezalarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılır. (Ek cümle: 16/06/2009-5904 S.K./37.mad) Bu maddeye göre kesilecek idari para cezalarına karşı, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir

Süresindeki yasal ödemeye esas maktu bandrol bedelinin (Bakanlar Kurulunca) cihazın bedelinin 2-4 kat misliyle belirlenebileceği ihtimalini, aklına bile getirmeyen yasa koyucu, (kendince çok ağır bir ceza olarak) cihazın rayiç bedelinin ancak yarısı kadar bir idari para cezası koymuştur.
Bakanlar Kurulunun takdir yetkisinin, 3093 sy 6.m ile sınırlandığını, bu sınırı aşan kısmın mülkiyet hakkına ve (tv-radyo alıcıları bakımından) haber alma hakkına tecavüz sayılacağını düşünüyorum.

Dolayısı ile, kendilerinden cihazın rayiç değerinin yarısından fazla bandrol alınan kişilerin idari yargıya başvurabileceğini düşünüyorum.

Bilmiyorum, arkadaşlar bu yoruma katılır mı?

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142