Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart Gümüş ve Altın Takı İthalatında KDV HesaplamasıDeğerli Arkadaşlar ,

Avrupa dan gümüş takı ithal etmeyi düşünüyorum . Yaptığım araştırmalarda iki farklı veri buldum hangisinin doğru olduğunu bulamadım sorduğum hiç kimse bana doğru bir cevap veremedi .
1 nci durum : gelen malın mal bedelinden %18 kdv alınması .
2 nci durum : gelen malın işçiliğinden %18 kdv alınması . bunun dayanağı gümüşe kdv olmamasını gösteriyorlar .

Yardımlarınız için teşekkür ederim .

İyi Çalışmalar

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Gümüş ve Altın Takı İthalatında KDV Hesaplaması

KDV Kanunu ve KDV Genel tebliğinin ilgili maddeleri aşağıdadır.


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Kanun No. 3065


3065 s.k.nun 23/e-f maddeleri

Özel matrah şekilleri:
Madde 23 - Özel matrah şekilleri şunlardır:
e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.
f) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 69

2. KÜLÇE GÜMÜŞ VE GÜMÜŞTEN MAMÜL EŞYA TESLİMLERİ
4369 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17/4-g bendine "külçe gümüş" ibaresi eklenerek külçe gümüş teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır. 3065 sayılı Kanunun 16/1-a maddesi hükmü gereğince, söz konusu istisna külçe gümüş ithalatında da uygulanacaktır.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun 23/f maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, gümüşten mamül veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür.
Buna göre, gümüşten mamül veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve ithalatında katma değer vergisi matrahı, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olarak belirlenmiştir. Eşyanın bünyesinde yer alan külçe gümüş tutarı, kullanılan gümüşün ayarı gözönünde tutularak tespit edilecek, bu miktarın işlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş değeri ile çarpılması sonunda, satış bedelinden indirilecek tutar belirlenecektir. İşlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş bedeli olarak, gümüş borsası faaliyete geçinceye kadar Etibank tarafından belirlenen fiyat, borsanın faaliyete geçmesinden sonra ise borsada oluşan fiyat esas alınacaktır.
Standart Gümüş ve Altın Takı İthalatında KDV Hesaplaması

Değerli Forum Üyeleri,

Gümüş ve/veya Altından mamül Mücevherci (Takı) eşyasının Yurda İthalinde, mamülün içerisinde bulunan Has (Külçe) bedeli KDV den muaftır.
Ancak; Bunun dışında sadece İŞÇİLİK bedeli üzerinden KDV alınıyormuş gibi düşünülmektedir.

Doğrusu şu şekildedir.

Bu eşyanın, Türkiye ye varışına kadarki Taşıma ücreti ve taşımaya ilişkin Sigorta bedeli ile birlikte, gümrük depolama veya antrepoda kalış süresine ilişkin ardiye bedeli, dövizin bankada tranferi ile ilgili bankanın almış olduğu komisyon tutarı, malın bedeki ithalden sonra ödenecek ise, bankaya yatırılan KKDF, Faturada yer alan FİRE ye ilişkin bedel de işçilikle birlikte KDV matrahını oluşturmaktadır.

Bunların dışında; sizin alış faturanızdaki Kıymetli metal bedeli ile İthal edeceğiniz tarihteki Kıymetli metal fiyatı arasında Devletin vergi kaybına neden olacak alehte bir fark ve ise , bu kıymet farkıda, KDV Matrahına dahil edilmek suretiyle % 18 Kdv ye yabi tutulur.

Bu belirtmiş olduğum bedellerin toplamı üzerinden %18 KDV alınmaktadır.

Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerden ancak A.TR belgesi ile gelen mallarda bu şekildedir. A.TR belgesi olmadan AB ülkelerinde veya Diğer Ülkelerden gelen mallar KDV nin dışında ayrı olarak % 2,5 GÜMRÜK VERGİSİ ne tabidir. Bu durumda ödenen Gümrük Vergiside KDV Matrahına alınarak bununda % 18 KDV si ödenmektedir.

Dikkat edilecek başka bir husus; bu malların üzerinde takılı halde taş olup,olmadığıdır. Eğer takılı halde taş var ise, bu taşların KDV ye tabi olanlarından KDV ve tüm taşlardan ÖTV ayrıca alınır.

Bilgilerinize sunarım.
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142