Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

Standart Tekstil Ithalati Belirsizlikleri Hk.Merhaba,

Çin'den þal ve eþarp ithalatý yapmak istiyorum. GRIP kodu 611710000011. Ürünlerin Türkiye'ye gönderilmesi aþamasýna kadar her hangi bir sýkýntým yoktur. Bundan sonrasý için kafam çok karýþýk. Bir çok kaynaktan araþtýrma yaptým ve baþka ürün gruplarýnda ithalat yapan kiþilerle görüþtüm. Görüþtüðüm kiþiler 2 yönde farklý tavsiye verdiler. Görüþtüðüm kiþilerin bi kýsmý, bu iþin bireysel olarak yapýlamayacaðý ve kesinlikle bir gümrük müþavirine gitmem gerektiði oldu. Diðerleri ise, sadece gümrük ve KDV vergilerini ödeyerek ürünleri gümrükten alabileceðimi söylüyor.

Ýthalatý þahýs üzerine kayýtlý bi iþyeri adýna yapmak istiyorum. Getireceðim ürünler hava kargo ile gelecek.

Araþtýrmalarýmdam çýkardýðým sonuçlar þunlar.

- Ýthalat izin bengesi artýk gerekmiyor fakat tekstil ürünleri için Ýthalat Kaydý gerekiyor. 50 kg altýndaki gönderimler için kayýt gerekmediði söyleniyor. Tutar olarak sýnýr varmý bilemiyorum.

- Ürünlerin kimyasal boyalarý ile ilgili bir sýkýntý olabileceðini öðrendim. Sanýrým yasaklý maddeler konusunda testler uygulanýyor. Bu konuda da net bir bilgiye ulaþamadým.

- Tekstil ürünlerinde etiketle ilgili bazý standartlarýn olmasý gerektiðiyle ilgili birþeyler okudum ama bu konuylada ilgili net bir bilgi bulamadým.

- 10.000 TL lik bir ithalat yapmayý düþünüyorum. Ne kadar maliyeti olacaðý ve ne kadar vergi ödemem gerektiði konusunda da kesin rakamlara ulaþamadým.


Konuyla ilgili yardýmlarýnýzý bekliyorum.
Saygýlarýmla...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Tekstil Ithalati Belirsizlikleri Hk.

1- Şahsen işlem yapmanız maliyetinizi arttırır.
2- Kayıt belgesi aranıyor hele 10.000 tl civarı bir malsa mutlaka sorun olur.Kayıt belgesi için yurt dışı üreticiden konsolosluk onaylı ihracatçı kayıt belgesi alıp onu burda ihracatçılar birliğinize adınıza işletmeniz gerekiyor.
3- Üzerlerindeki boyalar için firmanın yaptığı işlem sıklığı vs kriterlere bağlı olarak İTKİB kontrolü çıkıyor. Üründen numune alıp belirli analizler yapılıyor.
4- Maliyet hesabı için proforma fatura gerekli 10000 TL diye bi şey söylerseniz bunu kimse hesaplayamaz.
Saygılarımla

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142