Gümrük Forum

Gümrük Forum (https://www.gumrukforum.com/)
-   İTHALAT - Soru - Cevap (https://www.gumrukforum.com/ithalat-soru-cevap/)
-   -   antrepoda elleçleme (https://www.gumrukforum.com/ithalat-soru-cevap/6818-antrepoda-ellecleme.html)

ticaret- 13-01-2013 16:43

antrepoda elleçleme
 
Merhaba arkadaşlar,
antrepodaki yurtdışına satacağımız araçların alıcı firma tarafından alıcının firma renklerine boyanması talebini hangi mevzuat tebliğ çerçevesinde değerlendirip ne şekilde yapmak gerekir.
Prosedür adımları konusunda yardımlarınız rizaediyorum.
Şimdiden teşekkürler.

chavundur 14-01-2013 17:29

Cevap: antrepoda elleçleme
 
[B]
GÜMRÜK ANTREPOLARINDA VEYA SERBEST BÖLGELERDE YAPILABİLECEK ELLEÇLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE[/B]
Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır. Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin vermezler.

[LIST][*]Havalandırma, ayırma, kurutma, tozunu alma, basit temizlik faaliyetleri, paketleme tamiri, taşıma ve depolama esnasında uğranan hasarın basit faaliyetler olması şartıyla tamiri, taşıma için koruyucu örtü konması ve kaldırılması,[*]Taşıma sonrası eşyanın yeniden düzenlenmesi,[*]Stok sayımı, örnek alma, sınıflandırma, eşyanın mekanik filtrelemesi ve tartılması,[*]Hasarlı ve kirlenmiş bileşenlerin atılması,[*]Pastörize, sterilize, ışıma veya koruyucu ekleme yoluyla koruma,[*]Parazit tedavisi,[*]Anti-pas işlemleri,[*]Isının daha ileri bir işlem yapılmaksızın, damıtma işlemi olmadan ve basitçe artırılması veya basitçe azaltılması, (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)[*]Elektrostatik , dokumanın (tekstil) ütülenmesi,[*]- Meyvelerin sapının koparılmasını ve/veya çekirdeğinin çıkarılmasını, kurutulmuş meyvelerin veya sebzelerin parçalanması ve bölünmesi veya,[/LIST] - Meyvenin suyunun alınması, (sekizli GTİP’nun değişmesine yol açsa dahi)
İşlemleri
[LIST][*]Hayvan derilerinin tuzunun alınması, temizlenmesi, kesilmesi.[*]Eşyaya bir veya birden çok eşyanın eklenmesi; eşyaya ait aksesuarların eklenmesi veya çıkarılması; şu kadar ki, bu ekleme veya çıkarma faaliyetinin, sınırlı bir faaliyet olması veya teknik standartlara uyum sağlanması amacıyla yapılması ve eşyanın tabiatını veya performansını değiştirmemesi gerekir. (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)[*]Sıvıların daha ileri bir muamele ve damıtmaya tabi tutulmaksızın inceltilmesi veya yoğunlaştırılması, (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi)[*]Farklı kalitedeki aynı nevi eşyaların, sabit bir kalite veya müşterinin talep ettiği bir kalite elde etmek için eşyaların türünü değiştirmeksizin karıştırılması,[*]Sadece basit faaliyetler dahilinde eşyanın bölünmesi ve ölçü kesimi.[*]Paketleme, paketlerden çıkarma, paket değiştirme ve kaplara basitçe koyma, markaların, etiketlerin, mühürlerin, fiyat etiketlerinin veya benzer ayırt edici işaretlerin eklenmesi, çıkarılması veya değiştirilmesi; (sekizli tarife pozisyonunun değişmesine yol açsa dahi) (eşyaya ilişkin menşe ve kıymet saptırması riskine ilişkin olarak başta belirtildiği üzere, ayrıca değerlendirme yapılması gerekir)[*]Basit faaliyetler dahilinde, makinelerin, cihazların ve taşıtların test edilmesi, düzenlenmesi, ayarlanması ve çalışma düzenine konulması; özellikle teknik standartlara uygunluğun kontrolü amacıyla.[*]Boru bağlantı noktalarının farklı ülkelerde mevcut standartlara uygun hale getirilmek üzere işleme tabi tutulması.[/LIST] [FONT=&quot]19. Serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın aynı kap içinde paketlenmesi.[/FONT][I][COLOR=red][FONT=&quot] (23.05.2011 tarihli, 27942 sayılı R.G. ile eklenmiştir)[/FONT][/COLOR][/I]


Şu Anki Saat: 21:00

Powered by vBulletin® Version 3.X.X
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0
© Copyright 2006-2017 www.gumrukforum.com


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144