Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart NARGİLE TÜTÜNÜ YERİNE KULLANILAN BUHARLAŞABİLEN KREM GÜMRÜK MEVZUATI?MERHABA NARGİLE TÜTÜNÜNÜN YERİNE KULLANILAN İÇİNDE TÜTÜN VEYA YAN MADDELERİNİN BULUNMADIĞI BİTKİ ÖZÜ VE GLİSERİNDEN İBARET OLAN KREMLERİ İTHAL ETMEK İSTERİM ALMANYADAN. BUNUNLA İLGİLİ GÜMRÜK MEVZUATINA HAKİM OLAN VARSA BİLGİ PAYLAŞIRSA SEVİNİRİM .SAYGILAR

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: NARGİLE TÜTÜNÜ YERİNE KULLANILAN BUHARLAŞABİLEN KREM GÜMRÜK MEVZUATI?

3302.90.90.00.00
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kulla nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar :
- Diğerleri :
- - Diğerlerigümrük vergisi : 0 kdv: 18

Ürün Güvenliği ve Denetim 2016/5 Sayılı Tebliğ Ek-2 gereğince; YALNIZ gıda ve yem sanayiinde kullanılacak ürünlerin, Bitkisel Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler için Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince ön bildirim yapılması (Md.4); Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı belirtilen ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabî tutulmasında gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. (Md.11)
Laboratuar analizinde kullanılacak olması veya gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez. (Md.10)
JAPONYA Menşeli/Çıkışlı ürünler için ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken ayrıca Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/2 Tebliğ kapsamında Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısıda aranır.
© 2016 Microsoft Koşullar Gizlilik ve tanımlama bilgileri Geliştiriciler Türkçe

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143