Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart GIDA AMBALAJLARI İTHALİMerhaba,

Gıda ambalaj ürünleri satışını yapan bir firma.

Çinden getirmek istediğimiz 3 ürün var.
1. Manav reyonlarında kullanılan rulo halindeki poşetler. Sebzeleri doldurup tarttığımız poşetler. Rulo halinde getirilecek.

2. Yumurta kolileri gibi ürünleri ambalajlamak için kullanılan streçler.
Bunlar Polyofelin Shrink Film diye geçiyor. (HDPE)

3. Makine. Büyük bobin halindeki streç filmleri küçük rulalara çeviren sarma makinesi.

Bu ürünler hakkında tarifeleri, vergi oranları, varsa kota uygulamaları ve diğer standartlar hakkında bilgiye ihtiyacım var.

Şimdiden yanıtlarınız için teşekkür ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: GIDA AMBALAJLARI İTHALİ

şimdi içeriğine göre rulo halinde getireceğiniz Folyonun GTİP ini seçin ;çoğunda
izleme belgesi aranıyor...şayet değer;
CIF değeri 500 ABD Doları’nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmıyor.
bu tarifelerde ki mevzuat çok fazla ;siz öncelikle içeriğni söyleyin yada karşıdan yoladıkları tarifeyi söyleyin bakalım...

3920 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
3920.10 - Etilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçmeyenler:
- - - Polietilenden olanlar :
- - - - Özgül kütlesi 0,94'ten az olanlar:
3920.10.23.00.00 - - - - - Polietilen film (yarı iletkenlerin veya baskı devrelerin imalinde kullanılan ışık geçirmez film üretimine mahsus kalınlığı 20 mikrometre veya daha fazla, fakat 40 mikrometreyi geçmeyen)
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Baskılı olmayanlar:
3920.10.24.00.00 - - - - - - - Streç film (strech film)
3920.10.26.00.00 - - - - - - - Diğerleri
3920.10.27.00.00 - - - - - - Baskılı olanlar
3920.10.28.00.00 - - - - Özgül kütlesi 0,94 veya fazla olanlar
3920.10.40.00.00 - - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,125 mm.yi geçenler:
3920.10.81.00.00 - - - Sentetik kağıt hamuru [Rutubet sağlayıcı madde olarak suda çözün- müş poli(vinil alkol) içeren birbirleriyle bağlantılı olmayan çok ince liflere ayrılmış polietilen liflerinden yapılmış ıslak tabakalar halinde (% 15'i geçmeyen selüloz liflerle karıştırılmış olsun olmasın)]
3920.10.89.00.00 - - - Diğerleri
3920.20 - Propilen polimerlerinden olanlar:
- - Kalınlığı 0,10 mm. yi geçmeyenler:
3920.20.21.00.00 - - - Bioryente olanlar
3920.20.29.00.00 - - - Diğerleri
- - Kalınlığı 0,10 mm.yi geçenler :
- - - Ambalajlamada kullanılan türden genişliği 5 mm.yi geçen fakat 20 mm.yi geçmeyen şeritler:
3920.20.71.00.00 - - - - Dekoratif şeritler
3920.20.79.00.00 - - - - Diğerleri
3920.20.90.00.00 - - - Diğerleri
3920.30.00.00.00 - Stiren polimerlerinden olanlar
- Vinilklorür polimerlerinden olanlar:
3920.43 - - Ağırlık itibariyle % 6'dan az olmayan plastifiyan içerenler:
3920.43.10.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm. yi geçmeyenler
3920.43.90.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
3920.49 - - Diğerleri :
3920.49.10.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler
3920.49.90.00.00 - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler
- Akrilik polimerlerden olanlar:
3920.51.00.00.00 - - Poli(metil metakrilik)ten olanlar
3920.59 - - Diğerleri:
3920.59.10.00.00 - - - Akrilik ve metakrilik esterlerin kopolimeri (kalınlığı 150 mikrometreyi geçmeyen film şeklinde)
3920.59.90.00.00 - - - Diğerleri
- Polikarbonatlar,alkit reçineler,polialil esterler ve diğer polies- terlerden olanlar :
3920.61.00.00.00 - - Polikarbonatlardan olanlar
3920.62 - - Poli(etilen tereftalat)dan olanlar :
- - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçmeyenler:
3920.62.11.00.00 - - - - Poli(etilen teraftalat) film (esnek manyetik disklerin imali için kalınlığı 72 mikrometre veya daha fazla fakat 79 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.13.00.00 - - - - Poli(etilen teraftalat) film (fotopolimer baskı levhalarının imali için kalınlığı 100 mikrometre veya daha fazla fakat 150 mikrometreyi geçmeyen)
3920.62.19.00.00 - - - - Diğerleri
3920.62.90.00.00 - - - Kalınlığı 0,35 mm.yi geçenler
3920.63.00.00.00 - - Doymamış poliesterlerden olanlar
3920.69.00.00.00 - - Diğer poliesterlerden olanlar
- Selülozdan veya selülozun kimyasal türevlerinden olanlar:
3920.71 - - Rejenere selülozdan olanlar:
3920.71.10.00.00 - - - Kalınlığı 0,75 mm.den az levhalar, yapraklar,film veya şeritler (rulo halinde sarılmış veya sarılmamış)
3920.71.90.00.00 - - - Diğerleri
3920.73 - - Selüloz asetattan olanlar:
3920.73.10.00.00 - - - Sinemacılık ve fotoğrafçılık için rulo veya şerit halinde filmler
3920.73.50.00.00 - - - Kalınlığı 0,75 mm.den az levha,yaprak,film veya şeritler (rulo halinde sarılmış veya sarılmamış)
3920.73.90.00.00 - - - Diğerleri
3920.79 - - Diğer selüloz türevlerinden olanlar:
3920.79.10.00.00 - - - Vulkanize liflerden olanlar
3920.79.90.00.00 - - - Diğerleri
- Diğer plastiklerden olanlar:
3920.91.00.00.00 - - Poli(vinil butiral)dan olanlar
3920.92.00.00.00 - - Poliamidlerden olanlar
3920.93.00.00.00 - - Amino reçinelerden olanlar
3920.94.00.00.00 - - Fenolik reçinelerden olanlar
3920.99 - - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden olanlar (kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın):
3920.99.21.00.00 - - - - Poliimid levha ve şerit (sıvanmamış veya sadece plastikle sıvanmış ya da kaplanmış)
- - - - Diğerleri
3920.99.28.00.11 - - - - - Poliüretanlardan olanlar
3920.99.28.00.12 - - - - - Epoksi reçinelerden olanlar
3920.99.28.00.19 - - - - - Diğerleri
- - - Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3920.99.51.00.00 - - - - Polivinil florür levha
3920.99.53.00.00 - - - - İyon değiştirici membranlar (kloralkali elektrolitik pillerde kullanıl- maya mahsus florlanmış plastik malzemeden)
3920.99.55.00.00 - - - - Bioryante poli(vinil alkol) film (ağırlık itibariyle % 97 veya daha fazla poli(vinil alkol) içeren, kaplanmamış kalınlığı 1 mm'yi geçmeyen)
3920.99.59.00.00 - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
3920.99.90.10.00 - - - - Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar
3920.99.90.90.00 - - - - Diğerleri
streç filmer için tarife de istenenler;

Arnavutluk menşeli olanlar için gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.
TSE Bu maddeler İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler (TSE) kapsamındadır (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/1)
İthalat Rejimi Kararı Ek 4 de yer alan Sektör Listesi kapsamında olan eşya
Gümrük beyannamelerinin tescilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın uygunluk yazısı aranır ve ithalat/ihracatı belirli gümrük kapılarından yapılır(Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6B) Hassas Olmayan Ürün Grubu listesinde olan maddeler
Hassas Ürün Grubu listesinde olan maddeler
Yanıcı Maddeler Geçici Depolama Yerlerine Konulması Halinde Özel Tertip Ve Düzenek Gerektirir
Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya
Yanıcı maddeler için özel yapı ve düzenek gerekmektedir Yasak BSE hastalığı nedeniyle ithalatına yasak konulan maddeler ve ülkeler
Yasak Scrapi hastalığı nedeniyle ithalatına yasak konulan maddeler ve ülkeler
Standart Cevap: GIDA AMBALAJLARI İTHALİ

tarih itibariyle üzerinden baya geçmiş bir başlık fakat şu günlerde Çinden yapmış olduğumuz benzer yapıdaki ürün ile ilgili bir sorun yaşamaktayız.

Çinden Poliamid bazlı bir film ithalatı yaptık. Bunun ile ilgili ek olarak istenen belgeler arasında Sağlık Sertifikası vardı. Fakat üretici firma , Avrupa'daki ihracatlarını göz önünde bulundurarak Sağlık Sertifikası yerine bu ürünlerin gıdaya uygunluğunu gösteren SGS belgelerini göndermiş. Şu aşamada Bu tarz ürünlerin Türkiye'ye ithalatında Tarım ve Köy İşleri'nden gıdaya uygundur yazısı alınması isteniyor. Bunun içinde sadece ve sadece Çin resmi makamı tarafından hazırlanmış olması gereken Sağlık Sertifikasını istemekteler. Acaba SGS testleri ile bu ithalatı gerçekleştirme şansımız varmı dır? Çünkü mallar Çin'den çıktığı ve Türkiye'ye geldiği için o belge alınamıyor. Bizde o belge olmadan ithalatı gerçekleştiremiyoruz. Bunun ile ilgili bir çözüm bulamazsak ürünleri geri göndermemiz gerekecek.

Ayrıca bu film gıda ile direkt olarak temas etmemekte arada farklı bir malzeme kullanılmaktadır. Bu bilgiyi kullanarak bir işlem yapabilirmiyiz?

Konu ile ilgili bilgisi olan ve daha önce bu tarz bir ürünün ithalatını gerçekleştirmiş bir yetkili yardımcı olursa çok sevinirim. Çünkü ürünler yaklaşık 2 haftayı geçen bir süredir depoda bekletilmekte.


Şimdiden teşekkürler.
Standart Cevap: GIDA AMBALAJLARI İTHALİSn, brk35

İthalat etmek istediğiniz ürün, Gıda ile temas etmiyor ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Uygunluk Yazısı alınmasına gerek yoktur. Bu eşyanın Gıda ile temas etmeyeceğini, Gümrük Beyannamesi üzerinde beyan etmeniz yeterli olacaktır.

Saygılarımla,

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143