Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Finansal Kiralama ileMakine ithalatında Banka Düznlm ve dentleme k. izne gerek varmı?Aşağıdaki GTİP li eşya Finansal Kiralama yoluyla ithalat yapmak isteniliyor. 10 yaşını aşmamış ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ithalatından önce yaştan dolayı izin alınması gereken GTİP listesinde değil. Yani izne gerek yok.. Ancak Banka tarafından sorulan ise banka Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alınması gerekiyor deniliyor .... iznin gerekliliği ve içeriği ....
( Kiralama Kanunu’ndaki “Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık” ibareleri “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu” şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır. )

konu içeriğiyle bilgisi olan arkadaşların cevaplarını bekliyorum ... teşekkürler

8446.30.00.00.00

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
Dokuma makinaları (tezgahlar):
- Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekiksiz)

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Finansal Kiralama ileMakine ithalatında Banka Düznlm ve dentleme k. izne gerek va

Sayın custom_33

Sormak ve bilgilenmek istediğiniz konu ile Finansal Kiralama Kanunundan yaptığınız alıntı maddelerin birbiri ile ilgisini kurmak yanlış bir yol gibi geldi bana
Kiralayan deyimi ithalatı yapan gerçek alıcı değildir.
aynı kanundan alıntı aşağıdadır
Tanımlar
Madde 3- Bu kanunda geçen:
Sözleşme; finansal kiralama sözleşmesini;
Kiralayan; finansal kiralama şirketini,
Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni,

Mal; finansal kiralamaya konu malı,
Kira bedeli; finansal kira bedelini,
ifade eder.

Dolayısı ile Kanundan alıntı yaparak pastelediğiniz maddedeki ön izin ve denetim ve yaptırım Finansal kiralama şirketi ile ilgilidir
Standart RE: Finansal Kiralama ileMakine ithalatında Banka Düznlm ve dentleme k. izne gerek varmı?

Sormak ve bilgilenmek istediğiniz konu ile Finansal Kiralama Kanunundan yaptığınız alıntı maddelerin birbiri ile ilgisini kurmak yanlış bir yol gibi geldi bana

( Kiralayan deyimi ithalatı yapan gerçek alıcı değildir.
aynı kanundan alıntı aşağıdadır
Tanımlar
Madde 3- Bu kanunda geçen:
Sözleşme; finansal kiralama sözleşmesini;
Kiralayan; finansal kiralama şirketini,
Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni,
Mal; finansal kiralamaya konu malı,
Kira bedeli; finansal kira bedelini,
ifade eder. )

Dolayısı ile Kanundan alıntı yaparak pastelediğiniz maddedeki ön izin ve denetim ve yaptırım Finansal kiralama şirketi ile ilgilidir konu ile bağlantı pastelenen sanırım site içi birçok arkadaşın başvurduğu yöntem....

Kavram olarak Kiralayan ve kiracı içerikleri konusunda yeterli bilgim varki , Sanırım siz yazdıklarımı okurken kavram karmaşasına düşmüşsünüz !!
Bakın ; Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir.
Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve şube açmaları ile yabancı şirketlerin Türkiye'de şube açması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun ön iznine bağlıdır.
Kiralayan şirketler ile yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'deki şubeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun denetimine tabidir.
Benim Sorum ise bankanın( finansal kiralama şirketinin ) , kiracıdan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Kullanılmış makine konusu ithalat ile ilgili olarak izin alınması gerekliliğini kiracı firmaya bildirmesi..... ( olaması gerekiyor ) Bilgi almak istediğim konu ifadelerin ne anlama geldiği değildirki , sizde pastelerle cevaplandırma yoluna gitmişsiniz... Teşekkürler
Standart RE: Finansal Kiralama ileMakine ithalatında Banka Düznlm ve dentleme k. izne gerek vaSayın custom_33

Pasteleme işine takılmaya gerek yok alıntı yaptığınız zaman buna zaten mecbursunuz konu o değil
Benim söylemeye çalıştığım şey ilk 2 başlığınızın birbiriyle örtüşmediği idi. ve o yüzden sorunuzun tam olarak anlaşılamadığı idi.

Şimdi anlaşıldığı üzere cevaplamaya çalışıyım,
Ben de sürekli olarak Leasinglere mal satış yapıyorum
Finansal kiralama şirketleri genel olarak kendilerini sağlama almak için vede gümrük işleyişini bilmediklerinden bazen olur olmaz şeyler isteyebiliyor.

Mesela örnek olarak: AB den gelen ve ATR belgesi olan eşya biliyorsunuzdur CE uygunluğu için tse ye gitmez. Ama leasingler genede ellerinde olması açısından bizden CE confirmity belgesini almak ve dosyasında bulundurmak isterler. Bu olay çok başımıza geldi hiç bir işlerine yaramayacağı halde isterler ve biz bu durumu kendilerine izah etmek sureti ile ve ikna ederek vermemekteyiz.

Sizinde yapacağınız şey gerekli izinin mevzuatlar çerçevesinde ithalata mani olmadığını, eşyanızın 10 yaşından büyük olmadığını finansal kiralama şirketine izah ederek vede gerekirse yaş durumunu tevsik eden belgelerle ikna etmeniz gerekir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Finansal Kiralama ileMakine ithalatında Banka Düznlm ve dentleme k. izne gerek varmı?

(Sizinde yapacağınız şey gerekli izinin mevzuatlar çerçevesinde ithalata mani olmadığını, eşyanızın 10 yaşından büyük olmadığını finansal kiralama şirketine izah ederek vede gerekirse yaş durumunu tevsik eden belgelerle ikna etmeniz gerekir )

Öngörünüz için teşekkür ederim..
İşleyiş gereği;  mevzuat hükümleri çerçevesinde işin başlangıcında zaten kiracı şirket olarak , finansal kiralama şirketine sözkonusu 10 yaşını aşmamış ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca ithalatından önce yaştan dolayı izin alınması gereken GTİP listesinde olmayan malımızla ilgili    geniş bir bilgi aktarımında bulunmuştuk ... Asıl sormak istediğim benzeri durumla karşılaşılıp ikna yoluylada çözüm alınamadığı durumlarla karşılaşıldığında izlenecek yol idi.
ben son aşamayı paylaşmak istemiştim sizinle, yani  Bilgi donanımının eksikliğinden dolayı ; mevzuatın farklı yorumlanışlarından dolayı malesef  iknada bazı durumlarda yeterli olmuyor. Neyseki sorunumuzu görüş alarak çözdük...

''AB den gelen ve ATR belgesi olan eşya biliyorsunuzdur CE uygunluğu için tse ye gitmez''  örneğinize ek olarak ;
Bildiğiniz üzere ; Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin 3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu Kapsamındaki Basınç, yoğunluk, hız, zaman, sıcaklık ve ısı ölçüm aletleri, alkolmetre ve alkol hidrometreleri, alkol tabloları, tartı aletleri, hazır ambalajlama işlemleri, hububat muayene aletleri, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gaz sayaçları ile sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, trafikte hız ölçümünde kullanılan aletler, taşıtlarda kullanılan hız ölçerler ve hız sınırlayıcıları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları, gemi tankları, ölçü şişeleri ile ölçü olarak kullanılan ecza kapları, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına değerlendirilmektedir.
Buna bağlı olarak 903289 GTİP'li  sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması hizmetlerinde kullanılan ölçüm cihazları statüsünde olmayan Topraklama Cihazı ithalatında , sözkonusu eşya kapsam içindeki GTİP listesinde olmasından dolayı kullanım alanına bakılmaksızın  Ölçü ayar kanunu kapsamında değerlendirilerek uygunluk istenilmektedir.
Ancak  (madde 3(e)) Öğretim işlerinde, para ve mücevherat yapımında veya taşıdığı özellikler bakımından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülecek özel, kişisel veya teknik işlerde kullanılan veya sanayi kuruluşlarında özellikle imalata yarayıp mamullerin miktarını tespitle ilgisi bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri, istinaden kapsam dışı olduğu açıktır. )  
Kapsam dışı olmasına rağmen ithalat aşamasında ölçü ayara tabi tutulması ve sonucundada kapam dışı yazısına istinaden ithalatın gerçekleşmesi ve benzeri farklı  uygulamalara dediğiniz gibi sıkça rastlanılıyor...
Bilgi paylaşımınızdan dolayı teşekkür ederim.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143