Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart ÇİN MALLARI GÜMRÜK BİLGİSİ... lütfen yardımMerhaba arkadaşlar ben kırgızistanda okuyorum bu yıl nasip olursa çine kısa süreli ziyaretlerde bulunacağım...geçen yıllarda kırgızistana çinden çeşitli mallar ithal ettim... bundan sonra türkiyeyede getirmek istiyorum ama türkiye gümrük işlerini tam olarak bilmiyorum ... bu konuda kapsamlı bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum.... hangi mallar gümrüğe tabi hangileri gümrüksüz... gümrük vergi oranları gibi konularda yardım ederseniz sevinirim... şimdiden teşekkür ederim....


bu foruma yazabileceğiniz gibi (iletisim bilgisi silinmistir. Sadece vip uyeler iletisim bilgisi yayinlayabilirler) adresinden de bana ulaşabilirsiniz...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ÇİN MALLARI GÜMRÜK BİLGİSİ... lütfen yardım

iide afatiht kardeş her mal gümrüğe tabi olur ..bu nasıl soru vergi olayı da dünyada kullandığımız hermateryalin vergisi var bence sen soru sormadan önce birazcık bu forumu oku olurmu ?
sonra yardımcı olalım sana?
Standart RE: ÇİN MALLARI GÜMRÜK BİLGİSİ... lütfen yardım

Alıntı:
cgdms´isimli üyeden Alıntı
iide afatiht kardeş her mal gümrüğe tabi olur ..bu nasıl soru vergi olayı da dünyada kullandığımız hermateryalin vergisi var bence sen soru sormadan önce birazcık bu forumu oku olurmu ?
sonra yardımcı olalım sana?
her malın gümrüğe tabi olduğu bir gerçek felan değil güzel kardeşim forumu inceledim... ama bu konuda gerekli  derecede bilgi yok.... ben o zaman orada bir ifade hatası yaptım... kişisel olarak gümrüksüz geçirilebilecek mallar ifadesini kullansam daha iyi olur... bu konuda yardımcı olabilecek misiniz.???
Standart RE: ÇİN MALLARI GÜMRÜK BİLGİSİ... lütfen yardımGümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Hükümler

  
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna (Madde 167)Muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma sokulacak eşya
Madde 543 - Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır.

a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya;

b) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya;

c) 1) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ve harp ganimetleri;

2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi;

3) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış ülkelerden mubayaa ve ithal olunacak birinci fıkranın (c) bendinin 1 inci alt bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı,

d) Değeri 100 EURO’yu geçmeyen eşya;

e) Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan;

1) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,

2) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,

3) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,

4) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,

5) Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası,

6) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,

f) Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;

1) Değeri 300 EURO’yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ve Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile noel ve yılbaşı münasebetiyle bu tarihlerden bir ay önce ila bir ay sonra gönderilen veya Türkiye Gümrük Bölgesine Giren eşya veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya,

2) Şeref nişanları veya ödülleri,

3) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;

1) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar,

2) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar,

3) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,

4) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri,

5) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler,

h) Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;

1) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler,

2) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler,

3) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler,

4) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,

i) Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,

ii) Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler,

iii) Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler,

5) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,

ı) Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;

1) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler,

2) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları,

3) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlar,

4) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi.

j) Bilgi materyali ithalatı;

1) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya,

2) Turistik reklamcılık malzemeleri,

3) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya,

k) Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;

1) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya,

2) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı,

l) Diğer eşya;

1) Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya,

2) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya,

3) Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri,

Birinci fıkranın (d) ila (l) bentlerinde yer alan eşyaya ilişkin olarak 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: ÇİN MALLARI GÜMRÜK BİLGİSİ... lütfen yardım

Alıntı:
asiyan´isimli üyeden Alıntı
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

BİRİNCİ AYIRIM

Genel Hükümler

  
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna (Madde 167)Muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma sokulacak eşya
Madde 543 - Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır.

a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya;

b) Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya;

c) 1) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ve harp ganimetleri;

2) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi;

3) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış ülkelerden mubayaa ve ithal olunacak birinci fıkranın (c) bendinin 1 inci alt bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı,

d) Değeri 100 EURO’yu geçmeyen eşya;

e) Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan;

1) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,

2) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası,

3) İkametgahı Türkiye’de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye’ye gelen kişilere ait çeyiz eşyası,

4) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya,

5) Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyası,

6) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası,

f) Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan;

1) Değeri 300 EURO’yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ve Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile noel ve yılbaşı münasebetiyle bu tarihlerden bir ay önce ila bir ay sonra gönderilen veya Türkiye Gümrük Bölgesine Giren eşya veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya,

2) Şeref nişanları veya ödülleri,

3) Uluslararası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;

1) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar,

2) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar,

3) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,

4) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri,

5) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler,

h) Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat;

1) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler,

2) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler,

3) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler,

4) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,

i) Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller,

ii) Basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler,

iii) Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler,

5) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya,

ı) Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;

1) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler,

2) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları,

3) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağlar,

4) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi.

j) Bilgi materyali ithalatı;

1) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya,

2) Turistik reklamcılık malzemeleri,

3) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya,

k) Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali;

1) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya,

2) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı,

l) Diğer eşya;

1) Malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya,

2) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya,

3) Türkiye’de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri,

Birinci fıkranın (d) ila (l) bentlerinde yer alan eşyaya ilişkin olarak 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.


bu konuda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim... gerçekten işime yarayacak şeyler...

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143