Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart RE: Gümrüklü Cep Tel


BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06 00.26 832-923
Konu : 333
31.01.2008 / 02891 yazıda yolcu beraberi işlenmiştir.


İLGİ :15.11.2006 tarihli ve 29251 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla Müsteşarlık Makamının 01.11.2006 tarihli, 2006/242 sayılı Onayı ile,
i) Zati Eşya Muafiyet Listesinin “B- Elektronik Eşya” başlıklı bölümünün 14’üncü maddesinde yer alan “GSM-Cep telefonu (SIM kartını havi olanlar)” ifadesinin “Cep Telefonu (Bir takvim yılında 1 adet)” olarak değiştirilmesi,
ii) Ayrıca tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine dağıtımlı 25.03.2004 tarihli ve 832-923-8289 sayılı talimat yazımız ile izin verilen hediyelik eşya muafiyeti kapsamında 1 adet cep telefonunun ithal edilmesi uygulamasına son verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmişti.
Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan, posta veya hisli kargo yolu ile gelen cep telefonları ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
Söz konusu düzenlemede 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar kapsamına giren cep telefonlarının geliş biçimi ile ilgili değil, eşyanın niteliği ile ilgili bir ayrıma gidilmiştir. Bu çerçevede, bireysel cep telefonu ithal işlemleri sadece zati eşya kapsamında olup, yurtdışından yolcu beraberinde veya posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla vergili ya da muaf olarak hediyelik cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan anılan Karar kapsamına girmeyen posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve karşılığında bedel ödenmiş olan cep telefonlarının mutat serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle ithal işlemlerinin gerçekleştirilmesi .........

ALINTIDIR...
Standart RE: Gümrüklü Cep Tel
31.01.2008 / 02891
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İlgi: 15.11.2006 tarihli ve 29251 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımız konusu yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu ile ilgili olarak Müsteşarlık Makamı’na 30.01.2008 tarihli ve 2008/13 sayılı Onay’ı ile “Zati Eşya Muafiyet Listesi”nin B- Elektronik Eşya başlıklı bölümünün 12 inci maddesinin “GSM-Cep telefonu (2 takvim yılında 1 adet)” olarak değiştirilmesi, yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonun kayıt altına alınması zorunluluğu getirilmesi ve uygulamaların 01.02.2008 tarihinde başlaması uygun bulunmuştur.
Konu ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bugünlü yazımız ile gerekli bilgi verilmiştir.
Diğer taraftan, özellikle yolcunun giriş yaptığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde cep telefonunu kayıt altına aldırması gerektiği hususunun giriş gümrüklerinde gerekli duyuru levhalarının asılması suretiyle vatandaşlara duyurulması gerekmektedir....
ALINTIDIR....

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Gümrüklü Cep Tel


Gümrük Kontrolüne tabi gönderilerin bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmaması halinde mahreç ilkesine iade edilmeyerek, tasfiye işlemine tabi tutulmak üzere kendilerine bildirilmesinin istenildiği, ancak üyesi bulundukları Dünya Posta Birliği Kongresi Kararları ( UPU ) gerekse yurt içi mevzuat hükümleri uyarınca, yurt dışından ülkemize gelen ve bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmayan gümrük kontrolüne tabi gönderilerin çıkış ülkesine iade edilmesi gerektiği belirtilerek, Müsteşarlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 174 üncü maddesinde; posta yolu ile Türküye Gümrük Bölgesine gelen veya Gümrük Bölgesinden giden eşyanın 93 ile 107 nci maddelerinde belirtilen hükümlere tabi genel antrepo sayılan yerlere; posta idaresinin sorumluluğu ve gümrük idaresinin gözetimi altında konulacağı, eşyanın buralarda bekleme süresinin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası posta anlaşmaları hükümlerine tabi olduğu aynı kanunun 101 inci maddesinde, eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresinin sınırsız olduğu hüküm altına alınmıştır.
Konu ile ilgili olarak bu defa PTT Genel Müdürlüğü Uluslar Arası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alına ve bir örneği ekte gönderilen 17.04.2001 tarihli, 2062 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinde; söz konusu Dünya Posta Birliği Sözleşmesi gereğince gümrük kontrolüne tabi gönderilerin, bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmaması halinde çıkış ülkesine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, gümrük kontrolüne tabi gönderilerin bekleme süresi içinde alıcıları tarafından alınmaması halinde tasfiye hükümlerine tabi tutulmayarak çıkış ülkesine iade edilmesi gerekmektedir.
ALINTIDIR.
Standart RE: Gümrüklü Cep Tel


sanırım yeterli olmuştur bu bilgiler...

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143