Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart ŞAHSİ KULLANIMA MAHSUS İLAÇ İTHALİ


ŞAHSİ KULLANIMA MAHSUS YOLCU BERABERİ, POSTA VEYA KARGO YOLUYLA GELEN İLAÇLAR

1) Gümrük yönetmeliğinin 169 maddesinin 1. Fıkrasının f bendi uyarınca sözlü beyan yapılması mümkündür. Gümrüğün yazılı beyan isteme hakkı saklıdır.
2) 15481 sayılı BKK kararı eki KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS EŞYA LİSTESİ B- DİĞER EŞYALAR bölümünde yer aldığından yolcu beraberinde veya gelişlerinden 1 ay önce veya 1 ay sonra getirilmesi mümkündür. Bu şekilde 430-150 EURO limitleri dahilinde muafiyet uygulanmak suretiyle ithali yapılabilir.
3) 15481 sayılı BKK nın 61. Maddesi kapsamında değeri 1500 EURO yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu vergi tahsil edilmek suretiyle ithali mümkündür.
4) 2009/20 sayılı SAĞLIK BAKANLIĞININ DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERLE ilgili tebliğ eklerinde yer almasına karşın aynı tebliğin 9 maddesinde yer alan “Bu tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz” ve 11. Maddesinde yer alan “ Gümrük müdürlükleri 9. Madde kapsamında yer alan eşyanın ithaline doğrudan izin verir” hükmü gereğince herhangi bir izin, kontrol belgesi , reçete ve benzeri belgeye gerek olmadan ithali mümkündür.
5) 2009/60 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla genelge ekinde bulunan zati eşya listesinin B-diğer eşya ­– Sağlık gereçleri altında yer alan ilaçlarla ilgili aşağıdaki düzenleme de yürürlükte değildir.


Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar, (Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde getirdikleri ilaçları


seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan


alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi halinde ülkemizde kalacağı gün sayısı

da göz önünde bulundurularak makul miktardaki ilaçların girişine izin verilecektir.)


2009 / 20 SAYILI DTS TEBLİĞ SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE MAHSUS EŞYALAR

Muafiyet ve istisnalar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.
a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddeler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.


Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) İlgili gümrük idareleri tarafından, bu Tebliğ eki listelerde (Ek-1/A-B-C ve Ek-2) yer alan ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi; (Ek-3) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı aranır.
(2) Gümrük idarelerince, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli uygunsuzluk yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.
(3) Bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde gümrük idarelerince Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranmaz.
(4) Bu Tebliğ eki listelerde (Ek-1/A-B-C) yer almayan ürünlerin ilgili mevzuatına uygun olmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak gümrük idarelerince bu Tebliğe istinaden herhangi bir belge aranmaz.
(5) Gümrük idarelerince bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir.
(6) Gümrük idareleri tarafından, bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde Bakanlıkça düzenlenen Kapsam Dışı yazısı aranır.

YÖNETMELİK

Serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek eşya
MADDE 169 – (1) Ticari nitelikte olmayan aşağıda yazılı eşyanın serbest dolaşıma girişi sözlü beyana tabidir:
a) Hariçten gelen yolcu ve turistlerin ve nakil vasıtası hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri veya sonradan gelen vergiden muaf kişisel eşya ile vergiye tabi ancak ticari nitelik ve miktarda bulunmadığına ve bu maksatla getirilmediğine gümrük idaresince kanaat getirilen eşyası,
b) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (6) ncı bentleri ile (10) uncu bendinin (b), (11) inci bendinin (b) alt bentleri ve (8) inci bendinin (d) alt bendinin (i) ve (ii) numaralı alt bentlerinde belirtilen eşya,
c) Sınır bölgesi halkının elde ve sırtta taşınabilecek miktarda kendi ihtiyaçlarına mahsus eşyası,
ç) Resmi daire ve müesseselerle özel müessese ve şahıslara ait işlem görmüş ticari değeri olmayan her türlü defter, evrak, belge,
d) Türkiye’de düzenlenecek milletlerarası kongrelere veya spor temas ve gösterilerine katılacak delege ve şahısların isimlerini muhtevi plaketler, bunların milli bayrakları veya kulüp flamaları ve bunları takmaya mahsus mamuller ve bu toplantı ve temaslara ait rozet, kupa ve broşürler ve bu kongre ve spor temas ve gösterilerine ait cihaz, alet ve malzeme,
e) Türkiye’de yapılan ve yapılacak olan milli ve milletlerarası her türlü yarışmalarda mükâfat olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya,
f) Basın ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleri, fonopost maddeleri (münhasıran mektup ve muhabere vasıtası olarak kullanılanları dolu ve birer adet) plak, tel ve bantlarla düzenlenmiş sesli ve yazılı süreli yayınlar, şahsi tedavide kullanılacak miktar ve mahiyette ilaçlar (yürürlükteki ilgili kanun hükümleri saklıdır.)


Arsenick
Gümrük Müşaviri
Question Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK
Alıntı:
Arsenick´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster


2) 15481 sayılı BKK kararı eki KİŞİSEL KULLANIMA MAHSUS EŞYA LİSTESİ B- DİĞER EŞYALAR bölümünde yer aldığından yolcu beraberinde veya gelişlerinden 1 ay önce veya 1 ay sonra getirilmesi mümkündür. Bu şekilde 430-150 EURO limitleri dahilinde muafiyet uygulanmak suretiyle ithali yapılabilir.Arsenick
Gümrük Müşaviri
Merhaba,

Ben yurtdışından değeri kargo ile beraber 105 euro olan bir çift ayakkabı getirmek istiyorum.
Yukarıdaki yazıdan bu ayakkabıya herhangi bir vergi ödemeyeceğim anlamını mı çıkarmalıyım yoksa ben mi yanlış anlıyorum?
Teşekkür ederim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK


Merhaba biriki sorum vardı benimde aradım fakat net bir cevap bulamadım ve bu konu başlığı ile alakalı olduğunu düşünerek bu başlığın altına yazmayı uygun gördüm,


* posta yolu veya hızlı hava kargosu ile alınan değeri 150 euro'yu geçmeyen elektronik eşyalar için herhangi bir ağırlık limiti varmıdır.

örnek; 150 euro değerinde 10 kg ve 40x40x40 boyutlarında bir elektronik eşya muafiyette sorun teşkil edermi.


* Bir gerçek kişiden diğer bir gerçek kişiye kargo ile hediye olarak gönderilen kullanılmış ve değeri 430 euro'yu geçmeyen elektronik eşyalar için herhangi bir ağırlık limiti varmıdır.

örneğin; 400 euro değerinde 15 kg ağırlıgında 50x50x50 boyutlarında bir ürün muafiyette sorun teşkil edermi.


* Gelen ürünün sınırı aşıp aşmadıgını belirten bedeline kargo bedeli dahil ediliyormu. Yoksa sadece faturası üzerindenmi sınırı aşıp aşmadıgı değerlendiriliyor.
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK


Merhaba
Yurtdışından kişiye gelen hediyelik eşya kapsamındaki ürünler 150 euro gecmedikçe bir vergi alınmıyor?doğrumu anlamışım
Ben de internet üzerinden Ab ülkelerinden dropship yapmayı planlıyorum dayanıklı gıda ürünü olacak bunlar dropship yaptığımda benden bir vergi alınırmı arastırdım ama sonradan başımız ağrımasın
Alkollü içkiler posta yoluyla gelebilirmi?yasak diyorlar ama yolcu yanında 1 litre içki getiebiliyosa,postaylada bir tane alabilmeli diye düşünüyorum..
Bu konuda bilgi alabilirmiyim?
Teşekkürler.
Standart Cevap: İNTERNET TEN ALINIP POSTA YOLU İLE GETİRİLEN EŞYA HK
Alıntı:
sellim´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Merhaba,

Ben yurtdışından değeri kargo ile beraber 105 euro olan bir çift ayakkabı getirmek istiyorum.
Yukarıdaki yazıdan bu ayakkabıya herhangi bir vergi ödemeyeceğim anlamını mı çıkarmalıyım yoksa ben mi yanlış anlıyorum?
Teşekkür ederim.
evet devlet postanesini kullanın registerli gönderim isteyin yani kayıt numaralı bir sorun yok

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144